Mittuniversitetet inför Mitt-tid

Spara favorit 1 apr april 2017

Missade föreläsningar, sämre studieresultat och allmän förvirring. De negativa effekterna av omställningen till sommar- och vintertid är så stora att Mittuniversitetet och andra offentliga aktörer i Jämtland och Västernorrland från hösten 2017 inför en permanent Mitt-tid. 28 oktober ställs klockan tillbaka en halvtimme men sedan är det alltså slut på att vrida klockan fram och tillbaka.

En projektgrupp vid Mittuniversitetet ledd av den estländska gästprofessor Viktor Pahnavirr har konstaterat att studenter oftare är försenade till föreläsningar och har ett sämre snittresultat på tentor som ligger strax efter omställningen till sommar- eller vintertid.
– Det är jätteviktigt att vi tar tag i det här för både våra studenter och medarbetares skull. Det finns inte längre några praktiska fördelar med att ställa om klockan och vi hoppas att fler följer efter, säger Viktor Pahnavirr.

Under arbetet har flera universitet varit med i diskussionerna. Intresset var stort men lärosätena har inte kunnat enas om vilken tid som skulle vara bäst.
– Alla har tyckt att det är en bra idé men sedan har det varit svårare att enas om vilken tid som skulle anammas. Ett universitet som jag inte tänker nämna vid namn ville ha Oxfordtid. Antar att de ville vara lite fina i kanten men här mitt i Sverige vågar vi vara oss själva, säger Viktor Pahnavirr.

Några större negativa effekter kan inte Viktor Pahnavirr se. I och med att fler myndigheter också inför Mitt-tid räknar projektgruppen med att butiker och företag snabbt följer efter. Det finns också en plan för att exportera Mitt-tid till övriga län i Sverige och det förs även en dialog med Sveriges regering.
– Där är intresset mycket stort men lite avvaktande och de väntar på att se hur införandet går.

Nu fortsätter ett intensivt arbete inför natten 28 oktober. Det planeras inte minst en stor mängd kommunikativa insatser som kommer genomföras tillsammans med flera myndigheter i Jämtland och Västernorrland med början september 2017.

• Vid pressmeddelandets utskick kunde vi inte nå Ander Fällström nytillträdd rektor vid Mittuniversitetet som också varit engagerad i arbetet. Han hade försovit sig till det bokade intervjutillfället.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu