Annika Bränström och Örjan Petterson nya hedersdoktorer vid Mittuniversitetet

Spara favorit 18 maj maj 2017

Mittuniversitetet har utsett nya hedersdoktorer som installeras vid universitetets akademiska högtid i höst. De två som utses är Annika Bränström, fd GD för Bolagsverket och expert inom digitalisering och Örjan Petterson, fd VD för SCA R & D Centre i Sundsvall. Även Elisabeth Kendall, professor i hälsovetenskap som utsågs förra året kommer att få sin doktorshatt i år.

Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser inom något av Mittuniversitetets områden eller för den region där Mittuniversitetet verkar. Hedersdoktoratet innebär att de utsedda personerna kan titulera sig som doktor.

- Vi är mycket stolta och glada över att kunna utse personer som alla fullföljt stora insatser inom sina områden. Det gemensamma är att de har påverkat och på olika sätt bidragit till Mittuniversitetet eller till regionen som vi har verksamhet i, säger Hans-Erik Nilsson och Susanna Öhman, dekaner vid Mittuniversitetets två fakulteter.

Förra året utsågs Elizabeth Kendall till hedersdoktor, men hon kunde inte medverka vid förra årets årshögtid utan får ta emot sitt hedersdoktorat i år istället.

De nya hedersdoktorerna håller sina installationsföreläsningar den 12 oktober och installeras officiellt den 13 oktober under Mittuniversitetets akademiska högtid i Sundsvall.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Annika Bränström är en av få generaldirektörer som funnits i Mittuniversitetets regioner och hon har under lång tid arbetat för att nationella utvecklingsarbeten inte nödvändigtvis måste ha sin hemvist i storstadsregioner. Hon har även varit ordförande för eDelegationen, en delegation sammansatt av ett stort antal generaldirektörer med ansvar för digitaliseringen av Sveriges myndigheter.  Sammantaget så står Annika stadigt i första ledet kring digitalisering, samverkan och behovsdriven utveckling och den person, boende och verksam i Sundsvallsregionen, som har haft störst inflytande på IT-utvecklingen i offentlig sektor i dag.

Örjan Petterson har som VD för SCA R & D Centre i Sundsvall varit avgörande för det samarbete som utvecklats mellan SCA och Mittuniversitetet. Örjan Petterson har fungerat som ambassadör för Mittuniversitetet i olika forskningssatsningar vid svenska forskningsinstitut. Under Örjan Pettersons ledning har forskningssamverkan mellan SCA och Mittuniversitetet utvecklat sig stark i både djup och bredd och sammantaget har det resulterat i avsevärd volym i externfinansierad forskning inom Mittuniversitetet. Sammantaget har Örjan Petterson verka för Mittuniversitetets utveckling under nästan 20 år i olika forum.

Ny hedersdoktor vid Fakulteten för humanvetenskap

Elizabeth Kendall är en välmeriterad professor vid Griffith University i Australien med forskning inriktad mot att utveckla system för rehabilitering av människor med allvarliga skador, funktionshinder eller kroniska sjukdomar. Hon har under snart 15 år på olika sätt bidragit till Mittuniversitetets verksamhet och stärkt framför allt forskning och utveckling på Avdelningen för hälsovetenskap. Bidragen har varit betydelsefulla för att stärka avdelningens forskning, dess finansiering och samverkan med det omgivande samhället och med andra forskargrupper.

Kontakt:
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier, 010-142 87 39, e-post: hans-erik.nilsson@miun.se

Susanna Öhman, dekan, fakultetsnämnden för humanvetenskap, 010-142 81 85, e-post: susanna.ohman@miun.se

 

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu