Forskningsfusk avfärdat

Spara favorit 28 jun juni 2017
Foto: Mostphotos

I februari lämnade Mittuniversitetet över ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning till Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Expertgruppen har nu lämnat sitt utlåtande och konstaterar att oredlighet i forskning inte har förekommit.

Enligt anmälaren har den aktuella forskaren plagierat text i samband med ansökan för forskningsanslag, inte givit alla medförfattare till en artikel möjlighet att godkänna den slutliga versionen av manuskriptet och inför forskningsfinansiärer refererat till kommande vetenskapliga texter med en annan status än vid tidpunkten för ansökan. Den aktuella forskaren bestrider att så skulle vara fallet. För att få en bedömning i ärendet bad Mittuniversitetet Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden att utreda ärendet. Nu har de lämnat in sin bedömning.

Expertgruppen anser att det inte förekommit någon oredlighet i forskning. De riktar viss kritik mot den anmälde forskaren för slarv vid angivandet av egna publikationer och för att inte ha gett alla medförfattare till en artikel möjlighet att godkänna den slutliga versionen av manuskriptet.

Fakultetsnämnden vid humanvetenskapliga fakulteten har tagit del av utlåtandet och hanterade ärendet vid sitt senaste möte. Fakultetsnämnden följde Expertgruppens yttrande om att det inte förekommit oredlighet i forskning och begränsade även kritiken riktat mot forskaren till en punkt baserat på nya uppgifter som tillkommit efter Expertgruppens prövning. På mötet beslutades även att vid nästa möte följa upp hur god forskningssed och forskningsetiska riktlinjer ingår i forskarutbildningen och handledarutbildningen vid fakulteten.

– Det är viktigt att forskningsetik är en levande diskussion i de olika ämnena. Fakultetsnämnden har gett respektive ämne i uppdrag att rapportera hur god forskningssed upprätthålls i respektive ämne och att det återfinns i deras forskningsstrategier, säger Susanna Öhman, dekan vid den Humanvetenskapliga fakulteten.

Ärendet om misstänkt oredlighet i forskning är nu slutbehandlat av Fakultetsnämnden vid Humanvetenskapliga fakulteten.

Kontaktperson:

Susanna Öhman, dekan, Humanvetenskapliga fakulteten, Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 81 85

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu