Nu blir flytande huset i Sundsvalls hamn ännu smartare

Spara favorit 20 jun juni 2017

Under hösten 2016 flyttade de första hyresgästerna in i det flytande huset, Contain, i Sundsvalls hamn och nyligen gav kommunen klartecken att fler flytande hus kan få byggas. Nu har Imorgon Innovation, som står bakom projektet, tillsammans med forskningscentret STC vid Mittuniversitetet installerat sensorer som mäter olika egenskaper i huset för att ytterligare kunna analysera levnadsstandarden.

Contain, som är ett projekt av Imorgon Innovation, är byggt helt i trä med flera smarta lösningar som både ska höja levnadsstandarden och gynna miljön. Intresset för smarta fastigheter växer i takt med att tekniken utvecklas, samtidigt som vi blir allt mer medvetna hur vi påverkar och påverkas av vår omgivning. Det flytande huset i Sundsvalls hamn har fått stor uppmärksamhet från allmänheten, och nu blir huset ännu smartare. I forskningsprojektet ”SMART – smarta system och tjänster” vid Mittuniversitetet har man tillsammans med Imorgon Innovation installerat sensorer som mäter olika egenskaper i det flytande huset.

- Att bo i ett flytande hus är spännande och nytt i sig, så att kunna analysera levnadsmiljön tillsammans med Mittuniversitetet såg vi som en bra möjlighet till vidare utveckling av konceptet. Sensortekniken är smart, energieffektiv och inget som stör interiören i huset, vilket ger huset ytterligare en dimension, berättar Anders Rådberg, affärsutvecklare vid Imorgon Innovation.

Syftet med den installerade tekniken är att kunna analysera de uppmätta värdena i relation till hur människor upplever att det är att bo och vistas i huset. Det som sensorerna mäter är bland annat temperatur, luftfuktighet, vågrörelser och närvaro. Den installerade tekniken består av kommersiella sensorer som redan finns på marknaden och som sedan kopplas till en molntjänst, vilket gör att man på ett relativt enkelt och billigt sätt kan uppgradera det flytande huset (eller vilket hus som helst) till ett smart hus. Huset är byggt med ny teknik och hållbarhet i åtanke, vilket är kriterier som efterfrågas allt mer.

Kontakt

Anders Rådberg, Imorgon Innovation
E-post: anders@imorgoninnovation.com
Tfn: 070 – 872 14 28

Mattias O’Nils, Mittuniversitetet
E-post: mattias.onils@miun.se
Tfn: 010 – 142 87 80

 

Kort om Imorgon Innovation

Imorgon innovation är ett företag som arbetar brett och ej branschspecifikt med innovation. Företaget består av ett kreativt och mångsidigt team av erfarna personer med rötter i industridesign. Arbetet tar sin utgångspunkt i designprocessen där ett starkt användarcentrerat perspektiv hålls vid all utveckling av produkter och tjänster för att skapa förbättring eller förändring för människor baserat på deras behov och beteenden.

Kort om STC Research Centre

STC utvecklar sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things. Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, nästa generations mätsystem och funktionella ytor. Forskningen sker ofta i nära samverkan med företag från hela Sverige samt andra universitet runt om i världen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu