Skytteanska samfundets pris till Erika Wall

Spara favorit 1 jun juni 2017

Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre framstående forskare tilldelas i år docent Erika Wall, sociolog verksam i rehabiliteringsvetenskap och knuten till Risk and Crisis Research Centre vid Mittuniversitetet.

Skytteanska Samfundet delar årligen ut ett antal priser för framstående forskning och kulturinsatser i Norrland. Styrelsens motivering till priset för framstående yngre forskare är som följer: 

 ”Docent Erika Wall är en mycket produktiv forskare med stor metodologisk bredd. Hennes forskning har hög samhällsrelevans och har nått internationellt erkännande. Hon har framför allt studerat hur individer upplever, skapar mening kring och agerar i relation till risker i vardagen, bland annat risker relaterade till hälsa/ohälsa. Forskningen har till exempel handlat om långtidssjukskrivna kvinnors möjligheter att återgå i arbete och vuxna barns syn på trygghet för sina äldre föräldrar. Erika Wall har erhållit betydande forskningsmedel och är dessutom en forskare med ovanligt god förmåga att kommunicera forskning med allmänheten”.

- Sharon Stone sade en gång att vetenskap är glamoröst och är viktigare än allt annat, att forskare är vår framtid och vårt hopp, berättar Erika och fortsätter: ibland glömmer man det när vardagen rullar på. Att nu tilldelas detta pris är en fin bekräftelse på vikten av forskning och samtidigt en härlig påminnelse om dess inneboende glamour. För att inte nämna framtid och hopp.

Priset delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid i Sundsvall den 13:e oktober. Prissumman är 30.000 kronor.

Kontakt

E-post: erika.wall@miun.se
Tfn: 010-142 85 92

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu