Antagningen till socionomprogrammet återupptas inför vårterminen 2018

Spara favorit 4 sep september 2017

Mittuniversitetet återupptar antagningen till socionomutbildningen efter det tillfälliga stopp som infördes tidigare i år. Det innebär att nya studenter kommer att antas inför vårterminen 2018 och antagningen öppnar 15 september.

- Vårt beslut i våras frigör tillräckligt utrymme de kommande 3,5 åren för att arbeta med de långsiktiga åtgärder som krävs för en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Vi är väl medvetna om att välutbildade socionomer är eftertraktade i såväl offentlig som privat sektor och därför är det viktigt att återuppta antagningen till vårterminen, säger Anders Fällström, rektor.

Vid avdelningen för socialt arbete har det under en längre tid rått en komplex arbetsmiljösituation, vilket föranledde beslutet om att tillfälligt stoppa antagningen av studenter till socionomprogrammet. Det tillfälliga stoppet gör att tid som skulle ha lagts på undervisning istället kan användas för den interna processen.

Under hösten kommer arbetet med personalgruppen att intensifieras och externa konsulter genomför nu enskilda intervjuer. Senare i år kommer en långsiktig åtgärdsplan att presenteras.

- Vi har mycket stor respekt för den här processen och den måste få ta tid. Det pågår också diskussioner kring individärenden och för mig är det en självklarhet att de samtalen enbart förs med berörda parter och fackliga organisationer, säger Anders Fällström.

Socionomprogrammet i Östersund har 70 platser och antagning görs normalt både höst- och vårtermin. Ansökningsperioden för utbildningar med start våren 2018 är öppen 15 september-16 oktober.

Kontakt:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu