EU-projekt ska hjälpa kommuner möta framtidens klimat

Spara favorit 21 sep september 2017

Skyfall och värmeböljor riskerar i framtiden att bli en del av vardagen även för svenska kommuner. Mittuniversitetet tillsammans med Sundsvalls och Härnösands kommuner får nu agera pilotprojekt i ett stort europeiskt samarbete kring hur vi på bästa sätt anpassar oss till ett nytt klimat.

− Vi ska hitta metoder och arbetssätt för att hjälpa samhället att ta fram klimatanpassningsplaner och vi får en unik möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter. Vi vet att vi i framtiden kan vänta oss kraftigare nederbörd och högre temperaturer, även här i Västernorrlands län, säger professor Bengt Gunnar Jonsson vid Mittuniversitet i Sundsvall.

EU-projektet CLIMATE (The Collaborative Learning Initiative Managing and Adapting to the Environment) har en budget på 1,3 miljoner euro där 65% av finansieringen kommer från EUs Interregprogram. Förutom Sverige har projektet samlat aktörer från sju andra europeiska länder, bland andra Nordirland, Irland, Island och Färöarna.

− Vi står i beredskap med att ta fram lokala handlingsplaner för skyfall och värmeböljor inom Sundvalls kommun där vi ska ta reda på vilka utmaningar som finns och fallgropar man kan undvika. Eftersom vi ligger så pass långt fram i vårt arbete får vi status av pilotprojekt som övriga länder sedan kan dra nytta av, säger Joakim Bergsten, projektledare på Sundsvalls kommun.

Flera partners i projektet har forskningsanknytning och Mittuniversitetets roll är att samla och presentera information om hur man på bästa sätt tar fram och genomför lokala klimatanpassningsplaner. Projektet pågår till våren 2020 och i Västernorrlands län deltar även Härnösands kommun.

− Det är viktigt att vara proaktiva och att skapa beredskap för framtidens klimat. Vi har påbörjat arbetet och kommer aktivt ta del av projektet och dra nytta av samarbetet på bästa sätt, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg vid Härnösands kommun.

Övriga partners är:
Sverige:
SMHI, Länsstyrelsen i Västernorrland. Nordirland: Derry City & Strabane District Council (projektledare), RAPID, Department of Agriculture Environment and Rural Affairs. Irland: Climate NI, Climate Ireland (University College Cork).
Island: Vatnajökull National Park, South-East Iceland Nature Research Centre.
Skottland: Adaptation Scotland. Norge: International Barents Secretariat, County Governor of Finnmark. Finland: Regional Council of Lapland. Färöarna: University of the Faroe Islands, Torshavn Municipality, SEV (electric supplier).

Kontaktpersoner:
Bengt Gunnar Jonsson, professor Mittuniversitetet, Sundsvall, 010-1428941.
Joakim Bergsten, projektledare Sundsvalls kommun, 0721-432183.
Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg Härnösands kommun, 0611-34 82 89.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu