Hur bra lyckades vi förbereda dig för arbetslivet efter utbildningen?

Spara favorit 13 okt oktober 2016

Hur upplevde du kontakten med arbetslivet under din utbildningstid? Finns det arbetslivsinriktade moment som du utifrån din erfarenhet idag gärna sett genomförts?

Vi vore tacksamma om du ville ta en kort stund och besvara några frågor kopplade till på vilka sätt du fick testa dina teoretiska kunskaper i arbetslivet under din utbildningstid. Vi är även nyfikna på hur förberedd du kände dig för att gå ut i arbetslivet.
Din åsikt är helt anonym.  

Klicka här för att lämna din åsikt!


Som tack för ditt deltagande kan du delta i utlottningen av biobiljetter.

Delta i utlottningen av biobiljetter