Anne Lundberg

Spara favorit

Anne Lundberg är en av årets alumner 2016. Här får du veta mer om hennes karriärresa från student på Mittuniversitetet till nationell verksamhetskoordinator i den ideella föreningen Hej främling!

Vad pluggade du på Mittuniversitetet, och när tog du examen?

Interkulturell och internationell socionomexamen vid Mittuniversitetet i Östersund, examen januari 2014.

Var arbetar du nu och länge har du arbetet?

Arbetar idag som nationell verksamhetskoordinator i den ideella föreningen Hej främling! Jag började som volontär vintern 2014, blev anställd på halvtid från 1 oktober 2015 och på heltid från 1 februari 2016.

Berätta om ditt arbete.

Att arbeta som nationell verksamhetskoordinator i Hej främling! innebär att etablera kontakt, stötta och bygga relationer med deltagare, volontärer, initiativtagare, företag och andra organisationer som vill samverka. Det handlar också om att leda och delta i projekt som Hej främling! anordnar.

Just nu arbetar Hej främling! med att bygga upp organisationen med allt vad det innebär. Det är spännande, utmanande och väldigt varierande arbetsuppgifter. Jag är oerhört tacksam för att få arbeta i en ny organisation - med att bygga upp något på vårt sätt - utifrån Hej främling!-crewets och föreningens vision, mål och förutsättningar.

Berätta lite kort om din yrkesresa.

Efter examen åkte jag på en välförtjänt semester till Kalifornien för att ladda om inför ett nytt kapitel i livet. Jag började sedan arbeta som handläggarkonsult via Manpower på Kronofogdens kundservice i april 2014. Senare fick jag en fast tjänst som handläggare på enheten Ersättningsprövning hos Arbetsförmedlingen i januari 2015.

Jag var under tiden väldigt aktiv som volontär i Hej främling! och under sommaren 2015 tog jag tjänstledigt från min tjänst på Arbetsförmedlingen för att arbeta som volontär på heltid med Hej främling! Från oktober 2015 fick jag möjligheten att arbeta halvtid med lön för Hej främling! och arbetade den andra halvtiden på Arbetsförmedlingen. Från 1 februari 2016 hade Hej främling! råd att anställa mig på heltid.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Arbetslivserfarenheten som jag fått redan innan jag började pluggade samt den jag fick under studietiden gav mig ett bra underlag till att söka arbete efter socionomexamen. Jag hade arbetat via Manpower tidigare vilket gjorde att Manpower rekommenderade mig till jobbet på Kronofogden. Var tidigare volontär för Rädda barnen samt för Hej främling! vilket också var bra erfarenheter när jag sökte arbete. Jag tänkte att arbetet på Kronofogden kunde vara en bra början och väldigt lärorikt, vilket det också var. Det jobbet tog mig sedan vidare till Arbetsförmedlingen.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att lära känna nya vänner från alla världens hörn och att lära mig av andras erfarenheter. Det är också fantastiskt att se hur föreningen Hej främling! med knappt några medel alls förverkligar idéer som gör att vi skapar en större gemenskap och förståelse bland individer som leder till ett mer inkluderande samhälle.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Jag sommarjobbade varje sommar under studietiden; inom hemtjänsten, som serviceoperatör på SOS Alarm (via Manpower) och som vägledare på hbv-hem för ensamkommande barn. Detta gjorde att jag kunde applicera mina kunskaper från studierna i verkligheten under somrarna och fokusera på studierna under läsåren.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

För mig var studietiden på Mittuniversitetet i Östersund hur bra som helst. Ett litet och genuint universitet med modern och bra service passade mig utmärkt - enda minuset som jag kommer ihåg var de höga studentpriserna i caféet och restaurangen.

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Lyssna till vad du själv vill göra och har lust till - inte vad du tror att andra förväntar sig av dig.
  2. En god hälsa är din bästa investering - se till att underhålla den med det som just du mår bra av.
  3. Be om hjälp, stöd och råd om du behöver det - en hjälpande hand finns ofta närmare än du tror - det är aldrig värt att dra ett tungt lass ensam.