Jonas Bäckström Arlestedt är en av årets alumner 2016. Här får du veta mer om hans karriärresa från student på Mittuniversitetet till teknik- och utvecklingschef på Dewire Consultants.

Jonas Bäckström Arlestedt.jpg

Jonas Bäckström Arlestedt

Namn: Jonas Bäckström Arlestedt
Pluggade: Civilingenjör i Datateknik vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Jobbar: Teknik- och utvecklingschef på Dewire Consultants.

Vad pluggade du på Mittuniversitetet, och när tog du examen?

Jag studerade i Sundsvall till Civilingenjör i Datateknik, och jag tog examen 2012.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag jobbar hos IT-konsultbolaget Dewire Consultants och har gjort det sedan hösten 2013.

Berätta om ditt arbete.

I min roll som Teknik- och utvecklingschef på Dewire agerar jag rygga mellan tekniken och affärsverksamheten. Då våra kunder är företag som har eller siktar på en marknadsledande roll inom mobila upplevelser, lägger jag mycket tid på att hålla mig ajour inom nya teknikområden. En vanlig dag för mig innefattar allt från försäljning och kundkontakt till utvecklingsstrategier och produktionsledning.

Berätta lite kort om din yrkesresa.

Direkt efter mitt exjobb fick jag fast anställning hos ett IT-konsultbolag som systemutvecklare där jag bland annat jobbade som konsult hos ABB. Jag blev kvar där i ett år innan jag gick vidare till min nuvarande arbetsgivare Dewire Consultants. Där fortsatte jag min bana som systemutvecklare men fick ganska snabbt möjligheten att leda team och projekt. I januari 2015 fick jag förfrågan att ta över rollen som chef för Development Competence Center (DCC) vilket jag såg som en stor utmaning då det innebar personalansvar för drygt 20 personer. Därifrån har min roll utvecklats till där jag står idag med mer företagsövergripande ansvar för teknik och utveckling.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Under de sista åren av min utbildning försökte jag fokusera på att knyta kontakter samt att skaffa mig ett examensarbete hos ett företag där jag kunde tänka mig att ta anställning efter mina studier. Jag försökte även bygga mitt cv genom aktiviteter utanför den akademiska världen, till exempel genom ideella arbeten och sommarjobb.

Vad är roligast med ditt jobb?

Friheten och den stora möjligheten att påverka organisationen samt att jag har marknadens skarpaste IT-konsulter som kollegor.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Under min studietid deltog jag i många av de näringslivsevenemang och studiebesök som arrangerades. Vidare gjorde jag projektkurser, sommarjobb och exjobbet hos olika företag vilket gav mig många möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Jag har haft stor nytta av de flesta av kurserna både direkt och indirekt. Främst är det två områden; problemlösning samt att kunna hantera och analysera stora mängder med information. I Civilingenjörsutbildningarna ligger ett stort fokus på att skola studenternas förmåga att med logiskt tänkande lösa olika typer av godtyckliga probelm.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Jag har studerat vid två andra universitet men det som sticker ut med Mittuniversitetet är närheten, den goda kopplingen till näringslivet och de fina lokalerna. Med närhet syftar jag både på möjligheten att ha en nära kontakt med lärare och professorer men även det geografiska läget med gångavstånd till både centrum och skogen.

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Berätta för din arbetsgivare vad du vill och vilka visioner du har. Det kanske inte är lika uppenbart för arbetsgivaren. Sedan när en väg öppnar sig, våga ta chansen! För om inte du gör det, gör någon annan det!
  2. Var personen som levererar, det vill säga den som får saker att hända, tänker steget längre och alltid producerar resultat i stort och smått.
  3. Ha roligt! Om du trivs med ditt arbete och känner dig motiverad kommer du prestera bättre.