Åsa Kyrk Gere

Åsa Kyrk Gere är årets kvinnliga alumn 2015. Här får du veta om hennes karriärresa från Europaprogrammet -94 på dåvarade Mitthögskolan, till att idag leda ett globalt arbete för ett säkrare samhälle.

Åsa Kyrk Gere

Namn: Åsa Kyrk Gere
Ålder: 44 år
Från: Karlstad
Pluggade: Europaprogrammet i Sundsvall 1994-98
Jobbar: På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

”Om man gör det man brinner för, då gör man också ett bra jobb”

Vad arbetar du med idag?
– Jag leder dels det globala arbetet med att utveckla internationella standarder för att göra samhället säkrare och mer resilient, dels jobbar jag med Sveriges transatlantiska samarbete inom forskning och utveckling inom samhällssäkerhet och har precis kommit hem efter två år på Svenska ambassaden i Washington D.C.

Vad har studierna på Mittuniversitetet betytt för dig?
– Mittuniversitetet var ett jättebra universitet som stack ut med sitt Europaprogram. Statsvetenskap med inriktning på EU och internationella frågor visade på en spännande kompetens och inriktning som var nytänkande och stack ut.
– Anledningen till att jag valde just Mittuniversitetet var att jag ville läsa på en mindre ort och tyckte att Europaprogrammet lät spännande. På campus Sundsvall kände alla varandra och det var en familjär gemenskap, värme och tillgänglighet som jag uppskattade mycket.

Har du några goda råd till blivande och nuvarande studenter?
– Att man ska våga. Det är väldigt viktigt. Det är lätt hänt att man låter sig begränsas av sina egna och andras tankar, men man ska strunta i vad andra säger och tycker. I stället ska man våga lyfta telefonluren och ringa det där samtalet, för det krävs ofta inte mer än ett telefonsamtal för att påbörja resan mot sina mål.