Fredrik Jonsson läste samhällsvetarprogrammet och tog sin examen 2010. Idag jobbar han som sektionschef på SPV. Här delar han med sig om hur han blev ledare, och vilken nytta han har haft av sina studier i sitt nuvarande arbete.

fredrik_jonsson.jpg

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?
- Jag pluggade internationella samhällsvetarprogrammet, blev klar våren 2010.

 Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
- Idag jobbar jag på SPV (Statens tjänstepensionsverk). och har gjort det sen hösten 2010.

 Berätta om ditt arbete.
- Jag är Sektionschef för en sektion som heter Planerad Pension. Vi handlägger och utreder pensionsärenden inom de statliga tjänsteavtalen, svarar på frågor, och är en backofficefunktion till vår Kundservice.

Berätta lite kort om din yrkesresa 
- Jag började som utredare på SPV 2010. Primärt handlade mitt initiala arbete om handläggning av förmåner inom de olika avtalen. Efter något år dök en möjlighet upp att vara koordinator för sektionen jag då jobbade på, man kan säga att den rollen har ett delegerat produktionsansvar.  Jag Jobbade med det i kombination med handläggning under något år och sökte sedan ett vikariat på en närliggande chefstjänst inom organisationen och fick den. När tjänsten sedan blev ledig sökte jag den och fick också den. Har arbetat i den rollen sedan hösten 2012.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
- Jag sökte en del jobb som jag tyckte kunde vara aktuella, primärt inom utredning och handläggning. Att det blev just SPV var mest av en slump. Etableringen som sådan var sen inte så mycket att prata om, det var en provanställning som efter sex månader övergick i en fast tjänst

Vad är roligast med ditt jobb? 
- Variationen. Ett vara ledare innebär ett yrkesutövande som kan skifta mycket bara från en dag till en annan. Att ha en dialog med medarbetare, och se att något litet frö från en sådan dialog gör att de utvecklas i sitt yrkesutövande är nog det som jag tycker är roligast. Sen är det såklart roligt att vara med och driva verksamheten, att vara med där det händer.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
- Den kontakten var ganska sparsmakad, efterfrågan fanns där men var inte formaliserad som nu med branschråd exempelvis. Sen blev kontakten givetvis påtaglig under min praktiktermin, som jag gjorde på Internationella programkontoret i Stockholm.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
- Jag brukar framhärda att det absolut viktigaste jag tagit med mig är förmågan att analysera material. Den analytiska förmågan är väsentlig för att ta sig fram under studietiden, likväl som den är viktig i arbetslivet. Att på kort tid kunna sätta sig in i nya frågor och områden tror jag också är en sådan förmåga som utvecklades under studierna.

Hur var det att studera på Samhällsvetarprogrammet?
- Det var bra, det bästa var tillgängliga lärare som man fick ett stöd från som var ytterst bra jämfört med ett annat, större, lärosäte och program som jag studerat vid. Sen var det tyvärr många som föll ifrån under min studietid, så gemenskapen på själva programmet var ganska liten då vi egentligen bara var 4-5 personer som i slutändan gjorde klart C-uppsatsen enligt ”tidtabell”.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
- Jag tyckte att det var bra, ett gemytligt universitet.

Kan du ge tre karriärtips?

  •  Fundera över vad du vill, och jobba målinriktat för att komma dit. Och ta chanser! Ibland kan det kännas svårt att ta ett steg ut i det okända, det är precis det man i många fall behöver göra för att landa där man vill vara.
  • Var tydlig med din arbetsgivare över dina tankar. Kanske är det så att det finns någon möjlighet som du inte visste om, kanske är det så att det inte gör det. Men var öppen med vad du vill göra.
  • Var dig själv. Alla har kunskaper, erfarenheter och färdigheter som behövs. Men man är inte alltid på rätt plats, därmed blir de första två punkterna viktiga.