Juni: Pauliina Lunde

Spara favorit 7 apr april 2017

Pauliina läste PR och kommunikation vid Mittuniversitetet och tog examen 2006. Idag jobbar hon på Samsung Electronics Nordics där hon har ett övergripande ansvar för deras Social Media-kanaler i alla nordiska länder. Här berättar Pauliina mer om sin resa från studentlivet till yrkeslivet.

Vad pluggade du på Mittuniversitetet, och när tog du examen?
- PR och kommunikation i Sundsvall. Tog examen 2006.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
- Idag arbetar jag på Samsung Electronics Nordics och har varit här i tio månader.

Berätta om ditt arbete.
- Jag jobbar i Marketing Operations teamet på marknadsavdelningen och har ett övergripande ansvar för våra Social Media-kanaler i alla nordiska länder. Det innebär att jag har en teknisk och strategisk roll med fokus på digital marknadsföring, digitala upplevelser och utveckling. Jag ansvarar för lokal strategi, stöttar och utbildar mina kollegor lokalt från olika avdelningar i hur de kan nyttja våra kanaler på bästa sätt. Jag arbetar med att förbättra processer internt mellan olika teams eller avdelningar för Social Media, och externt med byråer och leverantörer. Arbetar även internationellt med kollegor i England där europeiska huvudkontoret ligger och kollegor ute i andra marknader.

Berätta lite kort om din yrkesresa.
- Efter utbildningen på Miun så var det svårt att få jobb direkt, det var lågkonjunktur och jobben inom marknadsföring fanns inte i överflöd. Jag valde att bygga på mina akademiska studier med kurser i Internationella Relationer och Sociologi på Stockholms Universitet. Under tiden fick jag olika uppdrag via konsultbolag, som grafisk formgivare och marknadsundersökare. Sedan fick jag in foten i IT industrin, jag började arbeta på Amerikanska IT-jätten Oracle, världens andra största IT-företag. Jag började som assistent och jobbade mig uppåt. Efter 4.5 år så var det dags att göra något annat. Teknik, plattformar och data har alltid intresserat mig så jag sökte mig till tjänsten inom Marketing Operations på Samsung, där jag får jobba med digital marknadsföring, processer, plattformar och utforska nya digitala lösningar.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
- Jag sökte många jobb och tyckte aldrig att ett jobb var för litet. Ju mer man kan testa på i olika områden inom sitt fält, ju lättare blir det att hitta vilken väg man vill gå eller vilken del man vill jobba inom om man inte redan är säker på det.

Vad är roligast med ditt jobb?
- Att få vara specialist på det jag gör, medarbetare kommer till mig för att be om råd, få utbildning eller lösa problem. Det ger en stor kick! Även att få arbeta med det tekniska och utforska nya lösningar.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
- Jag hade ett grupparbete med ett lokalt företag att ta fram en intern kommunikationsstrategi och en praktikperiod som resulterade i att jag fick med mig praktiska arbetsprover ut på arbetsmarknaden.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
- Praktisk kunskap jag fått från kurser så som journalistik, grafisk formgivning och PR. Även förståelse och kunskap i teori har fått en att tänka kritiskt, analysera och se större sammanhang.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
- Campus i Sundsvall är vackert och ger ro till studier och interaktiva möten och bra arbetsutrymmen. Många studenter kom från olika delar av landet så det var lätt att komma in i det sociala livet och träffa människor.

Kan du ge tre karriärtips?
1. Testa olika saker i början om du kan, hitta det du trivs bäst med. Olika områden och olika industrier.
2. Utveckla ett eller några specialistområde men håll koll på the bigger picture.
3. Försök söka dig till arbetsplatser där det finns chans till att utvecklas och möjligtvis byta område.