Maj: Håkan Andersson

Spara favorit 3 dec december 2018

Håkan Andersson läste Civilingenjör i datateknik i Sundsvall och gjorde sitt examensarbete på Ericsson. Under sitt examensarbete knöt han många värdefulla kontakter och idag jobbar han som forskningsingenjör och projektledare på Ericsson. Här berättar han mer om sin yrkesresa från student till projektledare på ett stort globalt företag.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?
- Jag pluggade en Civilingenjör i datateknik och en Högskoleingenjör i elektroteknik på campus i Sundsvall. Jag började studera hösten 2005 och blev färdig med sista exjobbet i början av 2010. Jag började dock med att studera kombinerad Data- och Elektroingenjör, men bytte program till civilinjengörsprogrammet två år in i utbildningen då jag kände att jag ville fördjupa mig mer. Eftersom jag avverkat en del elektroteknikskurser under de två första åren valde jag också att slutföra den utbildningen för att bredda mina kunskaper när jag ändå hade ångan uppe. 

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
- Just nu arbetar jag som Senior Researcher och projektledare på Ericsson Research i Kista, Stockholm. Jag har arbetat på Ericsson Research sedan 2011. De första två åren i Linköping, men valde sedan att byta till Stockholmskontoret.

Berätta om ditt arbete.
- Jag arbetar inom många olika områden, bland annat med standardiseringsupport för 5G, utveckling av radionätssimulatorer för 5G (NR) och 4G (LTE) samt utveckling, studier och utvärdering av algoritmer för att använda radioresurserna i tid- och frekvensspektrumet på bästa sätt. Jag arbetar även med design och utveckling av interaktiva dataaggregerings- och visualiseringsapplikationer för att demonstrera koncept och nya radionätsfunktioner för kunder. Ericssons kunder är typiskt operatörer som t.ex. Telia, Orange, Verizon, AT&T etc. Jag åker även till en del mässor och träffar kunder och andra professionella inom telekombranchen. Förutom ovanstående är jag också projektledare för ett internt projekt vars ansvarsområden innefattar långsiktiga mjukvaruutvecklingsstrategier, arbetsmetodik och rutiner, mjuvarukvalitetsmonitorering och utveckling av mjukvaruverktyg som underlättar arbetet med simulatorer och andra verktyg.

Berätta lite kort om din yrkesresa.
- Jag gjorde mitt avslutande examensarbete på Ericsson Research i Linköping och fick många värdefulla kontakter på Ericsson under min tid där. Efter exjobbet valde jag dock att söka mig till ett konsultföretag som heter Combitech i Linköping istället. Under min tid på Combitech var jag uthyrd till SAAB Aerosystems och arbetade med att utveckla och testa programvara för obemannade, autonoma flygplan och helikoptrar. Efter ett år på Combitech/Saab valde jag att gå tillbaka till Ericsson Research och har arbetat där sedan dess.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
- Jag sökte en handfull tjänster redan några månader innan examen och hade lyxen att få flera olika valmöjligheter. Så jag började mitt första arbete som systemutvecklingskonsult direkt efter sista arbetsdagen på exjobbet. Sedan dess har jag försökt etablera mig genom att utvidga mitt kontaktnät och prova olika arbetsroller för att hitta vad just jag tycker är utvecklande och roligt.

Vad är roligast med ditt jobb?
- Det roligaste med mitt arbete är variationen på arbetsuppgifter och att det finns stort utrymme för innovation och egna idéer. Vi gör sällan samma sak två gånger utan varje dag är olik den andra, med nya problem att lösa.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
- Jag hade en mentor på Statens Tjänstepensionsverk (SPV) under mina senare år på civilingenjörsprogrammet som Mittuniversitet hjälpte mig att få kontakt med. Vi tappade dock tyvärr kontakten i och med att jag avslutade mina studier i Sundsvall och jag flyttade till Linköping för att göra examensarbetet på Ericsson Research.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
- Jag har haft otroligt stor nytta av de flesta kurser, men framförallt matematikkurserna, programmeringskurserna och de praktiska projektkurserna. I kombination är de mycket kraftfulla vertyg i ingenjörens verktygslåda. Men det absolut viktigaste jag lärde mig under universitetsåren och som jag haft mest nytta av är förmågan att snabbt hitta information och tillämpa den för att lösa olika typer av problem, samt förmågan att vara kritisk till och analysera information.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
Jag trivdes bra på Mittuniversitet. Jag hade bra studiekamrater vilket jag tror är viktigt så man kan diskutera och hjälpa varandra längs vägen. Eftersom universitetet är mindre så fick jag även bra stöd av lärare på några utmanande kurser.

Kan du ge tre karriärtips?

• Våga utmana och tro på dig själv. Jag tror de flesta av oss är kapabla till så mycket mer än vad vi ibland tror. Om du tycker det du ger dig i kast med känns roligt och utmanande kommer du att bli bra på det om du bara har viljan att investera tid i att lära dig det.
• Skapa och vårda ditt kontaktnät. Kontakter är A och O både för få tjänster och göra dig själv ett namn inom företaget eller branchen. Försök etablera kontakt med människor som är verksamma inom det område du vill arbeta inom och gör reklam för dig själv.
• Ge dig själv ett mål och ta fram en plan för hur du skall ta dig dit. Om målet är långt borta kan det vara bra att sätta upp rimliga delmål som inte är för svåra att nå.

 

Håkan Andersson