December: Christine Larsson Schedin

Spara favorit 14 dec december 2017
Månadens alumn

Christine studerade ekonomi med inriktning redovisning på Mittuniversitetet och tog examen1996. Sedan 2002 jobbar hon som auktoriserad revisor på PwC. Hon är också kontorschef för kontoret i Sundsvall samt rådgivare/konsult till olika företag och dess ägare.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? (campus Sundsvall, Östersund eller distans)

Jag läste ekonomi med redovisningsinriktning och tog Ekonomexamen 140p i januari 1996 på Mittuniversitetet (fd. Mitthögskolan) i Sundsvall. Jag tillhörde sista ”kullen” som hade möjlighet att ta Ekonomexamen därefter blev det kandidat eller master. 

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag jobbar på PwC (marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning) och har jobbat där i 20 år i varierande roller och befattningar. Innan dess jobbade jag en kort tid med marknadsföring och försäljning inom IT-branschen.

Berätta om ditt arbete.

Jag jobbar som auktoriserad revisor sedan 2002 och är också rådgivare/konsult till olika företag och dess ägare. Jag är kontorschef för vårt kontor i Sundsvall där vi är ca 60 st medarbetare. Ett mycket varierande jobb där man får träffa många människor.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till det yrke du har idag)

Jag har haft som målsättning att ha ett varierande och roligt jobb vilket jag har idag. I vår bransch finns möjlighet att kombinera intresset för ekonomi och företagande med kundrelationer. Det handlar mycket om att vara intresserad av människor och olika verksamheter.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

När jag läste fanns inte någon möjlighet till praktik ute på företagen, tyvärr. Jag försökte genom olika sommarjobb bl a inom bank och handel att bygga mitt CV. 

Vad är roligast med ditt jobb? 

Att det är så varierande arbetsuppgifter och att det händer så mycket hela tiden. Den ena dagen är inte den andra lik. Det är fantastiskt roligt att få jobba med människor både kunder och medarbetare och att få följa med på deras resor. I omvärlden händer det mycket och branschen utvecklas hela tiden vilket gör det extra spännande.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Jag sommarjobbade i flera år på Nordea samt ICA. Det gav en bra inblick i yrkeslivet som jag har haft nytta av.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Studierna har varit en stabil grund att stå på. Ekonomistudier ger en bredd som är till stor nytta oavsett vad man skall jobba med. 

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Det var mycket bra. Jag var nöjd med det mesta. Det som har utvecklats sedan jag läste är framförallt samarbetet mellan universitet, näringsliv och studenter vilket är alla parter till gagn. CER har bidragit på ett mycket bra sätt till detta t ex genom att möjliggöra inslag från näringslivet på kurser, praktikplatser etc.

Kan du ge tre karriärtips?

1: Engagera dig i nätverk (t ex studentorganisationen, Unga Aktiesparare etc) och försök tidigt att bygga ditt CV genom t ex sommarjobb och extrajobb. Ta vara på möjligheterna att träffa näringslivet t ex praktik hos företag, mingeldagar, studentkvällar ute hos företag etc etc. Där kanske du träffar din framtida arbetsgivare!

2: Hitta det du brinner för så kommer det inre drivet! Det inre drivet är en viktig tillgång för att ta dig fram i yrkeslivet! Du ansvarar själv för din framtid.

3: Sätt mål, kortsiktiga och långsiktiga!