I april möter vi Malin Andersson som pluggade till en fil kand i psykologi i slutet av 90-talet. Efter några år i arbetslivet återvände Malin till oss och utbildade sig till socionom.

Malin Andersson

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?
Först läste jag fristående kurser till en fil kand i psykologi åren 1995-1999 i Östersund. Därefter läste jag socionomutbildningen åren 2004-2006 också i Östersund. Jag fick tillgodoräkna tidigare kurser och arbetslivserfarenhet vilket gjorde att jag kunde läsa i snabbare takt.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
Jag arbetar vid specialistpsykiatrin sedan 9 år tillbaka vid Region Jämtland Härjedalen. Jag har under åren som gått haft olika typer av ledaruppdrag vid psykiatrin, men nu jobbar jag sedan september 2016 som processledare.

Berätta om ditt arbete. 
Jag jobbar med ett verksamhetsutvecklingskoncept som heter Frigör tid till vård, som är framtaget i England. Konceptet drivs i små steg med långsiktigt perspektiv. Ett av målen med konceptet är just att frigöra tid till direkt patientarbete. Jag ansvarar för projektets implementering, drift, utveckling samt resultatuppföljning vid psykiatrins slutenvård. Min roll innebär även handledning, utbildning samt metodstödjare av omvårdnadspersonal och chefer.

Berätta lite kort om din yrkesresa.
Som person har jag alltid varit väldigt nyfiken och resultatorienterad vilket bidraget till att jag alltid velat vidare eller framåt i mitt yrkesliv. Direkt efter kandidat examen började jag jobba på Försäkringskassan. Att det blev just det jobbet var egentligen en slump. Men den jobbstarten möjliggjorde att jag därefter kunde fortsätta jobba som personalspecialist med fokus rehabilitering.

På Region JH fick jag mitt första ledaruppdrag 2004 vilket var jättespännande. Då hade jag inte modet att söka ett chefsjobb, men det var väldigt roligt att någon trodde på min kapacitet och helt enkelt frågade om jag inte kunde tänka mig att vicka som chef. Trots att chefsvicket var kul valde jag ändå att ta ett avbrott i karriären och fortsätta plugga till socionom, för just där och då hade jag en dröm att jobba med samtalsterapier och jag saknade viss grundkompetens för detta. Så jag valde att plugga till socionom. Direkt efter socionomstudierna fick jag åter igen jobb som ledare fast denna gång på Samhall. Jag har under 10 års tid fortsatt med olika typer av ledaruppdrag, såväl enhets samt verksamhetschef. Min längtan att jobba med terapier har under åren klingat av, då jag varit fullt tillfredsställd med att coacha medarbetare och chefer.

Mitt absolut roligaste chefsuppdrag har varit som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin. Det var ett oerhört stimulerande och komplext uppdrag att leda specialist psykiatrin. Jag var indirekt ansvarig för 300 medarbetare och ansvarade för en budget motsvarande 240 Mkr. Jag tackade nej till förlängt förordande vid psykiatrin efter 4 år, eftersom jag under denna period också hade små barn hemma. Även om jobbet var väldigt roligt skall det också fungera med ditt privatliv över tid.

Idag jobbar jag som processledare. Men jag tror absolut att jag kommer jobba som ledare igen.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
För mig var det viktigt att "komma in på arbetsmarknaden", visa framfötterna och sedan helt enkelt jobba mig vidare… Kommer ihåg att Jag gjorde alltid mitt bästa, försökte vara en god kollega och medarbetare. Fokuserade på att genomföra det jag tagit på mig.

Vad är roligast med ditt jobb?
Att vara den drivande motorn i ett stort projekt, att se personer och arbetssätt utvecklas. Att möjliggöra för att psykiatriska patienter skall vara mera delaktiga i sin vård känns också väldigt roligt. Förhoppningsvis leder mitt arbete över tid till att våra patienter får en högre kvalitet på sin vård

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
Jag jobbade på alla lov och ledigheter med allt från äldreomsorg, telefonintervjuer, städning, restaurang osv. Tycker att jag genom dessa sommarjobb fick mycket skinn på näsan och lära mig arbetslivets villkor.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
Jag ser högskoleutbildningen som en entré biljett till många möjligheter i arbetslivet. Sen måste du förvalta de förtroendet du fått och ständigt lära nytt och uppdatera dina kunskaper. Socionomutbildningen gav konkreta basverktyg för att lyckas i arbetslivet, ex kunskaper som jag dagligen har nytta av. Även i rollen som ledare.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
Det var en väldigt rolig tid i mitt liv som jag ofta med glädje ser tillbaka på. Jag fick kunskaper för livet, träffade nya vänner och även min nuvarande man under studietiden.  Jag kommer ihåg att studietiden i Östersund präglades av närhet till allt studiekamrater, lärare, aktiviteter osv. Dessutom kommer jag aldrig glömma det fantastiska bemötande jag fick av studievägledaren när jag skulle få hjälp att tillgodoräkna kurser och arbetslivserfarenhet.

Kan du ge tre karriärtips?
 
1    Prestera alltid mera än vad som förväntas, på detta sätt vinner du respekt hos andra för din person och kapacitet. 

  2    Ta chansen när den kommer – tro på dig själv. Och hitta personer du kan söka stöd hos som tror på Dig. Våga söka en tjänst, våga säga Ja till ett  sidouppdrag, nya arbetsuppgifter. Det ger dig möjligheter du aldrig kunnat ana.

  3   Om du jobbar som chef bör du också drivas av värden som gäller dem du är till för. För mig har detta handlat om att stå för en helhetssyn där fokus alltid legat på att förbättra våra patienters kvalitet på vården. Genuina värderingar hjälper dig att bli en ledare som vinner människors förtroende. Att stå för sina värderingar innebär att man ibland måste Våga säga nej, när förutsättningar för ett uppdrag inte finns. Vara tydlig kring sina förväntningar. Och slutligen Våga lämna ett uppdrag när du inte får tillräcklig uppskattning för det du gör. Kan du inte leda dig själv, kan du inte leda andra!