Malin Burman pluggade Risk- och krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Idag jobbar hon med att driva det konsultföretag hon startade redan under studierna. Läs om Malins spännande resa.

Malin Burman.jpg

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? (campus Sundsvall, Östersund eller distans)

Risk- och krishanteringsprogrammet i Östersund. Tog examen 2012

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Driver konsultföretaget Kriskonsulterna som verkar inom krishantering och arbetsmiljö sedan 2011 (startade alltså före jag hade tagit examen)

Berätta om ditt arbete.

Jag jobbar som kriskonsult med uppdrag över hela Sverige åt både privata och offentliga företag. Jag hjälper företag och organisationer att förbereda sig inför och att hantera kriser och olyckor- bland annat genom att utveckla krisplaner och att genomföra övningar.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till det yrke du har idag)

Jag fick min idé om att starta företag när jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning (praktik) under andra året på utbildningen. Det blev därför naturligt för mig att ta hjälp från Mittuniversitetet innovationsavdelning för att förverkliga idén och hur jag skulle gå till väga. I början så jobbade jag extra vid sidan av både studier och uppstart av företag men sedan har jag successivt utvecklat mig och min verksamhet till vad den är idag. Jag har haft möjligheten att engagera mig i nätverk och mentorskap, vilket har varit fantastiskt utvecklande för mig i min yrkesroll. Det har varit mycket värdefullt att ha en mentor att bolla tankar och idéer med- inte minst eftersom jag hela tiden har drivit en egen verksamhet. Jag har också fortsatt att utbilda mig under hela min yrkesresa vilket har varit viktigt för mig, dels för att bygga på kompetens men också för att hela tiden hålla mig uppdaterad på området.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

I och med att jag driver ett eget bolag har det varit otroligt viktigt med nätverk och relationer till människor. Jag har lagt mycket tid på att lära känna rätt folk och att få dem att anlita mig och använda mina tjänster, det har varit den huvudsakliga framgångsfaktorn för att jag över huvud taget kunde etablera mig så snabbt på marknaden.

Vad är roligast med ditt jobb? 

Att få träffa nya människor och verksamheter och hjälpa dem att hitta en strategi som passar dem. Det är också otroligt givande att göra märkbar skillnad- t.ex. att genomföra en krisövning och att se hur hela ledningsgruppen verkligen sätter sig in i situationen och hur de hanterar den. Det kan också handla om att jag får göra praktiska insatser när det hänt olyckor, då blir jag en stöttepelare för dem som ska hantera händelsen.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Genom mentorskap och praktik. Sedan pratade jag en hel del med människor runt omkring mig för att skapa mig en uppfattning kring området, men eftersom jag inte kände någon som faktiskt sysslade med det jag ville göra (jag tillhörde den första klassen som gick ut risk- och krishanteringsprogrammet) så fick jag fråga dem som arbetar som chefer eller ledare.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Det är alltid tryggt att ha en grund att vila på, och för min del har det gjort att jag dels har kunskaper om själva arbetssättet men också dels att jag har spetskunskaper i ämnet som jag inte hade haft annars. Jag valde dessutom att läsa vidare två år och ta en masterexamen inom samma område och det har helt klart gjort att jag har djupare ämneskunskaper i jämförelse med många andra.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Jag trivdes jättebra som student! Jag tycker att Mittuniversitetet är ett bra universitet och att risk- och krishanteringsprogrammet var ett bra program som gav mig en bra start in i yrkeslivet.

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Satsa på nätverk- lär känna människor och skapa relationer.
  2. Skaffa en mentor som du kan ha som bollplank, gärna en som har jobbat med det du vill jobba med eller som har andra värdefulla kunskaper att dela med sig av.
  3. Fortsätt vara nyfiken på mer kunskap, även när du pluggat klart. Sluta inte lära dig mer om ämnet du är intresserad av utan fortsätt få ännu mer djuplodade kunskaper.