Månadens alumn 2018

December: Jessica Raftsjö Lindberg

Jessica pluggade Ekoteknik och tog en master i hållbar utveckling. Sedan fortsatte karriären via Jämtkraft till Sweco där hon idag jobbar med tillståndsärenden kopplat till miljöfarlig verksamhet.

November: Anou Persson

Anou läste på Mittuniversitetet och arbetar idag som kommunikatör på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. Läs om Anous resa från student och egenföretagare!

September: Gustav Strid

Gustav studerade till sjuksköterska och vidareutbildade sig sedan till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri. Gustav arbetar idag på ambulansen samtidigt som han driver företaget Lifegua...

Juni: Mia Rydell

Ta del av Mias spännande karriär där hon bland berättar om hur hon kombinerar sina två yrkesroller, skådespelare och kriminolog, i sin egen föreställning med temat våld i nära relationer.

Maj: Dianah Gowa

Läs om Dianahs spännande resa från studier vid Mittuniversitetets masterprogram i Business Administration, Marketing and Management till att jobba som projektkoordinator på en organisation som hete...

April: Anne Wigren

Medan Anne pluggade Rehabiliteringsvetenskap på dåvarande Mitthögskolan började hon att etablerade sig på arbetsmarknaden genom sin praktik och genom att vara ute och jobba som vikarie. Idag driver...

Mars: Christian Olsson

Från studier på Personal- och arbetslivsprogrammet, via en utbytestermin i Budapest till att nu jobba som VD-stöd på Östersundshem. Läs om Christians resa från studier till yrkeslivet.

Februari: Mona Wärdell Nilsson

Mona Wärdell Nilsson studerade industridesign på campus Sundsvall och tog examen 2016. Hon jobbar just nu på Design Västernorrland där hon har i uppgift att främja designmognaden i länet. Redan und...

Januari: Jean Luc Kabisa

Jean Luc studerade socionomutbildningen på Campus Östersund och idag jobbar han som integrationshandläggare på Östersunds kommun. Ta del av hans resa från studier till jobb och varför han tycker at...

Månadens alumn 2017

December: Christine Larsson Schedin

Christine studerade ekonomi med inriktning redovisning på Mittuniversitetet och tog examen1996. Sedan 2002 jobbar hon som auktoriserad revisor på PwC. Hon är också kontorschef för kontoret i...

November: Linus Eriksson

Linus studerade Idrottsvetenskap på Mittuniversitetet och tog examen 2014. Redan under sin studietid kom han i kontakt med Östersunds FK och började träna deras ungdomslag. Idag jobbar han som...

September: Malin Burman

Malin Burman pluggade Risk- och krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Idag jobbar hon med att driva det konsultföretag hon startade redan under studierna. Läs om Malins spännan...

Juni: Sindre Klepp

Från att plugga Industridesign på Mittuniversitetet i Sundsvall till att idag vara designchef på Sunski i San Franscisco. Läs om Sindres spännande karriärresa.

Maj: Mikael Frisk

I maj möter vi Mikael Frisk, alumn från Industridesign på Mittuniversitetet i Sundsvall.

April: Malin Andersson

I april möter vi Malin Andersson som pluggade till en fil kand i psykologi i slutet av 90-talet. Efter några år i arbetslivet återvände Malin till oss och utbildade sig till socionom.

Mars: Fredrik Hammargården

I mars möter vi Fredrik Hammargården. Fredrik började ekonomprogrammet i Sundsvall, men hade så många idéer som han ville förverkliga att studierna fick ett hastigt slut. För Fredrik var Miun...

Februari: Anna Ottosson Blixth

I februari möter vi ekonomalumnen Anna Ottosson Blixth. Parallellt med att Anna tävlade för alpina landslaget, utbildade hon sig till ekonom vid Mittuniversitetet. För er som är nyfikna på att höra...

Januari: Märit Andersson

Möt Märit Andersson, alumn från Turismprogrammet vars resa gick från Östersund via Björkliden och cateringbranschen till Mornington Hotel Group.

Månadens alumn 2016

December: Emma Ebermark

I december möter vi Emma Ebermark som pluggade Industridesign i Sundsvall. Idag driver Emma klädmärket Kläppi, där hon skapar ekologiska kläder med design inspirerad av Lapplands urskogar och även...

November: Johan Carrick

Möt Johan Carrick, alumnen som halkade på ett bananskal in i elbranschen, fortsatte sin karriärresa med affärsutveckling i läkemedelsindustrin och som VD i bostadsbranschen innan han hamnade hos SO...

Oktober: Jonas Bäckström Arlestedt

Jonas Bäckström Arlestedt är en av årets alumner 2016. Här får du veta mer om hans karriärresa från student på Mittuniversitetet till teknik- och utvecklingschef på Dewire Consultants.

Oktober: Anne Lundberg

Anne Lundberg är en av årets alumner 2016. Här får du veta mer om hennes karriärresa från student på Mittuniversitetet till nationell verksamhetskoordinator i den ideella föreningen Hej främling!

September: Jerry Silfwer

Jerry Silfwer tog examen från Informations- och PR-programmet 2004. Han har bland annat startat upp Whispr Group i New York och är idag en internationellt känd bloggprofil under namnet Doctor Spin....

Juni: Pauliina Lunde

Pauliina läste PR och kommunikation vid Mittuniversitetet och tog examen 2006. Idag jobbar hon på Samsung Electronics Nordics där hon har ett övergripande ansvar för deras Social Media-kanaler i al...

Maj: Håkan Andersson

Håkan Andersson läste Civilingenjör i datateknik i Sundsvall och gjorde sitt examensarbete på Ericsson. Under sitt examensarbete knöt han många värdefulla kontakter och idag jobbar han som...

April: Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson läste samhällsvetarprogrammet och tog sin examen 2010. Idag jobbar han som sektionschef på SPV. Här delar han med sig om hur han blev ledare, och vilken nytta han har haft av sina...

Mars: Lisa Spathon

Lisa Spathon har läst turismprogrammet i Östersund. Lisa tog sin examen 2010 och efter det har hennes yrkesresa tagit fart. Idag jobbar hon på Tillväxtverket Malmö inom EU-programmet Interreg...

Februari: Annica Gunnarsson

Vår alumn Annica Gunnarson bytte riktning i sin karriär och började läsa förskolelärare på distans i Härnösand. Efter examen 2014 sökte hon ett jobb som förskolelärare, 24 timmar efter hon skickat ...

Januari: Katarina Ellemark

Katarina är född och uppväxt i Stockholm. Hon läste svenska och statsvetenskap innan hon började på Journalistprogrammet 2002 i Sundsvall. Hon och tog en fil.kand examen i journalistik med inriktni...