Månadens alumn 2018

Spara favorit 26 jan januari 2018
Jessica Raftsjö Lindberg

December: Jessica Raftsjö Lindberg

Jessica pluggade Ekoteknik och tog en master i hållbar utveckling. Sedan fortsatte karriären via Jämtkraft till Sweco där hon idag jobbar med tillståndsärenden kopplat till miljöfarlig verksamhet.

Anou Persson Månadens alumn oktober 2018

November: Anou Persson

Anou läste på Mittuniversitetet och arbetar idag som kommunikatör på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. Läs om Anous resa från student och egenföretagare!

Gustav Strid Årets Alumn

September: Gustav Strid

Gustav studerade till sjuksköterska och vidareutbildade sig sedan till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri. Gustav arbetar idag på ambulansen samtidigt som han driver företaget Lifeguard Sweden AB som bland annat erbjuder utbildningar i HLR/första hjälpen.

Mia Rydell

Juni: Mia Rydell

Ta del av Mias spännande karriär där hon bland berättar om hur hon kombinerar sina två yrkesroller, skådespelare och kriminolog, i sin egen föreställning med temat våld i nära relationer.

Dianah Gowa

Maj: Dianah Gowa

Läs om Dianahs spännande resa från studier vid Mittuniversitetets masterprogram i Business Administration, Marketing and Management till att jobba som projektkoordinator på en organisation som heter Save Street Children Uganda. Intervjun med Dianah är på engelska.

Månadens alumn Anne Wigren

April: Anne Wigren

Medan Anne pluggade Rehabiliteringsvetenskap på dåvarande Mitthögskolan började hon att etablerade sig på arbetsmarknaden genom sin praktik och genom att vara ute och jobba som vikarie. Idag driver hon ett eget företag, Rik assistans, tillsammans med tidigare klasskamraten Maria Olsson.

Christian Olsson Månadens alumn

Mars: Christian Olsson

Från studier på Personal- och arbetslivsprogrammet, via en utbytestermin i Budapest till att nu jobba som VD-stöd på Östersundshem. Läs om Christians resa från studier till yrkeslivet.

Februari: Mona Wärdell Nilsson

Mona Wärdell Nilsson studerade industridesign på campus Sundsvall och tog examen 2016. Hon jobbar just nu på Design Västernorrland där hon har i uppgift att främja designmognaden i länet. Redan under studierna passade Mona på att knyta kontakter och gjorde sitt examensarbete i samarbete med IKEA.

Månadens alumn jan 2018

Januari: Jean Luc Kabisa

Jean Luc studerade socionomutbildningen på Campus Östersund och idag jobbar han som integrationshandläggare på Östersunds kommun. Ta del av hans resa från studier till jobb och varför han tycker att detta jobb är fantastiskt roligt.