December: Jessica Raftsjö Lindberg

Spara favorit 17 jan januari 2019
Jessica Raftsjö Lindberg
Jessica Raftsjö Lindberg, månadens alumn december 2018.

Jessica pluggade Ekoteknik och tog en master i hållbar utveckling. Sedan fortsatte karriären via Jämtkraft till Sweco där hon idag jobbar med tillståndsärenden kopplat till miljöfarlig verksamhet.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen? 

Jag pluggande i Östersund på Ekoteknikprogrammet och därefter International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development där jag avslutade mina studier 2008.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag arbetar på Sweco Environment och har arbetat här nästan 6 år.

Berätta om ditt arbete.

Jag arbetar mestadels med tillstånd för miljöfarlig verksamhet, framförallt tillstånd för kraftledningar, koncessioner.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till de yrke du har idag)

Efter avslutade studier fick jag jobb på Jämtkraft i ett projekt som syftade till att vädersäkra elnätet och skötte där bland annat en del av miljöarbetet. Sedan har det fortsatt inom elnätsbranschen, först som inhyrd på Jämtkraft och sedan fick jag anställning på Sweco där flertalet av mina projekt är inom elnät.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Jag hade redan under min studietid fått kontakt med det företag jag hyrdes in på i samband med vädersäkring av elnätet. Detta genom att jag kontaktade olika företag för uppslag till min C-uppsats och de kom med ett ämne jag tyckte var intressant. När jag sedan två år senare avslutat mina studier och skulle söka jobb så föll det sig så att de var mitt i sitt projekt med vädersäkring och sökte en person med miljökompetens via ett bemanningsföretag. Genom min C-uppsats hade jag då en referens att ange.

Vad är roligast med ditt jobb? 

Varierande. Alla projekt är olika.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Jag arbetade under studietiden, dock inte med något kopplat till mina studier.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Den största nyttan tror jag är att jag inte känner mig osäker om jag ställs inför ett problem jag inte ser en direkt lösning på. Jag vet hur jag tar reda på saker och att jag kan lösa de flesta problem, det tar bara lite olika lång tid att komma på hur.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Jag tyckte det var roligt. Jag tyckte ju det var väldigt kul att studera överlag, så det var väl därför de tänka 3 åren blev 2 ytterligare på masters-programmet.

Kan du ge tre karriärtips?

1. Kontakter. Försök etablera kontakter med arbetsgivare/företag du tycker känns intressanta redan under studietiden. Och kom ihåg att dina studiekamrater också kan vara potentiella arbetsgivare eller kontakter in i arbetslivet i framtiden.
2. Intresse och initiativ. Är man intresserad av att arbeta på ett företag så ska man visa det.
3. Tro på dig själv. Om du inte tror att du är tillräckligt erfaren eller kompetent för något, kör på i alla fall. Det värsta som kan hända är att du får en utvecklande utmaning.