Januari: Jean Luc Kabisa

Spara favorit 26 jan januari 2018
Månadens alumn jan 2018

Jean Luc studerade socionomutbildningen på Campus Östersund och idag jobbar han som integrationshandläggare på Östersunds kommun. Ta del av hans resa från studier till jobb och varför han tycker att detta jobb är fantastiskt roligt.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?

Socionomutbildningen på Campus Östersund och jag tog examen januari 2012.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Sedan februari 2015 arbetar jag som integrationshandläggare vid Integrationsservice på Östersunds kommun.

Berätta om ditt arbete.

Mitt arbete handlar om att samverka med civilsamhället och andra myndigheter för att de nyanlända som kommunen tar emot ska få en så bra introduktion som möjligt i det svenska samhället. Utöver mitt ordinarie arbete är jag också fritidspolitiker med uppdrag som ledamot i Barn-och utbildningsnämnden och som nämndeman i tingsrätten.

Berätta lite kort om din yrkesresa

Efter examen arbetade jag som socialsekreterare för ekonomiskt bistånd i Bräcke kommun från mars 2012-juli 2013 och sedan började jag på Navigatorcentrum, Östersunds kommun, som coach för unga arbetslösa från juli 2013-feb 2015. Och nu arbetar jag på Integrationsservice sedan feb 2015.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Jag försöker alltid göra bra ifrån mig på alla mina arbetsplatser och ser till att få bra referenser när jag byter jobb.

Vad är roligast med ditt jobb? 

Att få vara med och bidra till att nyanlända etablerar sig på arbetsmarknaden och i samhället är det roligaste med mitt jobb.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Vikarierade på olika arbetsplatser under nästan hela min studietid.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Min utbildning har varit ett krav för att få de arbeten jag haft hittills. Mina studier har fått mig att vara mer kritiskt tänkande, något som jag har nytta av inte bara i mitt arbetsliv utan också i mitt vardagliga liv.  

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Mittuniversitet har öppnat många dörrar för mig. Campus Östersund är inte stort och jag kom lätt i kontakt med många studenter som har blivit mina vänner för livet. Att studera i en mindre stad som Östersund där alla känner alla gör det också lättare att komma in på arbetsmarknaden.

Kan du ge tre karriärtips?

  • Var målmedveten
  • Tro på din förmåga
  • Ha positiv inställning