Mars: Christian Olsson

Spara favorit 28 jun juni 2018
Christian Olsson Månadens alumn

Från studier på Personal- och arbetslivsprogrammet, via en utbytestermin i Budapest till att nu jobba som VD-stöd på Östersundshem. Läs om Christians resa från studier till yrkeslivet.

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?

Jag läste Personal- och arbetslivsprogrammet på campus i Östersund, läste även till jöken samt en utbytestermin i Budapest.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag arbetar på Östersundshem som VD-stöd och har arbetat här i ca 3,5 år.

Berätta om ditt arbete.

Min tjänst är extremt bred men grundar sig i att stötta vår VD Daniel Kindberg samt styrelsen i deras arbete.Det kan vara allt från att ta fram beslutsunderlag till styrelsemöten, arrangera studiebesök, föreläsa/presentera bolaget, projektleda konferenser. De största ansvarsområdena jag haft är försäljningen av 1 698 lägenheter till Rikshem, Attefallshusen samt projektledning av renoveringen av Verket. Fungerar även som VD:s förlängda arm ut i organisationen och ser till att uppdatera honom på aktuella frågor. Har ansvar för information som ska till styrelsen.

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till de yrke du har idag).

Under min studietid på Campus Östersund så kände jag ganska tidigt att jag ville engagera mig i något på sidan om studierna. Detta medförde att jag engagerade mig i Personalvetarnas förening (PUB) och blev ordförande där. Den största utmaningen vi hade var att skapa ett engagemang bland både styrelsen och medlemmarna, PUB hade varit en vilande studentförening där det inte hade hänt så mycket de senare åren. Så vi tog en nystart på föreningen, gjorde om utskotten och delegerade ut större ansvar till fler i styrelsen så att ett engagemang skulle skapas. Under studietiden jobbade jag även extra som kandidatansvarig på Kornboden samt i beställningscentralen för Taxi Östersund. Efter studierna fick jag jobb på Academic Work i Sundsvall som Consultant Manager. Ganska snart fick jag en delad tjänst där jag jobbade som Recruitment Consultant och Team Manager. Så då hade jag resultat- och personalansvar för ca 10-12 medarbetare internt samt ca 10 konsulter. Efter 1 år och 3 månader blev jag erbjuden en tjänst som VD-stöd på Östersundshem. Då jag dels har mina rötter i Östersund samt visste vilken speciell man Daniel Kindberg är så hoppade jag genast på denna möjlighet.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Jag började tänka på det redan under mina studier, jag började bygga upp ett nätverk ute i näringslivet på olika sätt. Genom praktik, extrajobb etc. Sju av tio jobb tillsätts via kontakter så bygg nätverk!!

Vad är roligast med ditt jobb? 

Variationen, att jag ständigt får göra nya saker som jag inte testat förut. Jag skulle inte klara av en monoton tjänst där jag inte får utvecklas.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Genom mina extrajobb på Kornboden och Taxi Östersund. I min utbildning ingick det även praktik vilket var ett bra sätt att prova på arbetslivet och att få arbeta på arbetsplatser som var kopplade till utbildningen.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Stor nytta, sedan ser jag mina studier som ett sorts körkort. De breddar mina möjligheter att söka andra (roligare) jobb men oftast är det svårt att koppla utbildningen direkt till de arbetsuppgifter som man utför. Men jag växte mycket som person under studierna och lärde mig mycket om min egna inlärning som är otroligt viktig ute i arbetslivet.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Jag var väldigt skeptisk till att studera i min hemstad, jag hade ställt in mig på att jag skulle studera i Uppsala eller någon annan större studentstad. Men på grund av olika anledningen så hoppade jag på och började läsa kurser på Mittuniversitet. Nästan omgående insåg jag att Campus är en helt ny del av staden som jag inte upplevt tidigare och att man lär känna massor av nya personer som inte är från Östersund. Detta gör att det inte känns som att man studerar i sin hemstad vilket jag tyckte var väldigt positivt. Sedan uppskattade jag den personliga känsla som finns på Miun, det var lätt att gå in och prata med föreläsarna vid frågor eller funderingar. Sedan fanns det, när jag pluggade, väldigt bra möjligheter till utlandsstudier, vilket jag uppmuntrar alla att göra! Otroligt lärorikt att bo och studera i ett annat land, både studiemässigt men även rent personligt.

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Våga, testa ett jobb som känns roligt – blir det fel så är du i alla fall en erfarenhet rikare
  2. Nätverka – 70 % av jobben får man via sitt nätverk
  3. Var ambitiös och gör alltid ditt bästa!