December: Johan Zetterström

Johan är alumn från vårt Beteendevetenskapliga program och tog sin examen år 2008. Han arbetar sedan tio år på TRR Trygghetsrådet. Hans huvudsakliga arbetsuppgift där är rådgivning till tjänstemän...

September: Louise Wallin

Louise deltog vid ett MFS-utbyte under sin studietid. Hon är alumn från vår Grundlärarutbildning för åk 4-6 och tog examen i juni 2019. Hon arbetar idag som mellanstadielärare.

April: Anette Iversen

Anette arbetar idag på Inlandsbanan AB som Hållbarhetsingenjör. Hon har tidigare läst Ekoingenjörsprogrammet vid campus Östersund och tog sin examen år 2017.

Maj: Carin Nordström

Carin var inskriven doktorand i företagsekonomi men bodde och arbetade i Gävle de första 2,5 åren. Sedan flyttade hon till Östersund, där hon slutförde sina doktorandstudier. Idag arbetar hon på...

Juni: Honggang Liu

Honggang studied computer science at campus Sundsvall from Aug 2016 to Jun 2017 and is now a PhD student at Fudan University in China.

Februari: Kristina Andersson

Kristina pluggade under lång tid i kombination med skidåkningen i Östersund med start 1987. Hon läste en del fristående kurser samt Ekonomprogrammet 120 poäng med inriktning marknadsföring och...

Mars: Maria Mia Gråhammar

Mia läste Lärarutbildningen på distans och tillhör den sista kullen lärarstudenter som blev examinerade på Campus i Härnösand 2016.