Månadens alumn 2019

Spara favorit 28 jan januari 2019
Månadens Alumn September 2019 Louise Wallin

September: Louise Wallin

Louise deltog vid ett MFS-utbyte under sin studietid. Hon är alumn från vår Grundlärarutbildning för åk 4-6 och tog examen i juni 2019. Hon arbetar idag som mellanstadielärare.

Anette Iversen

April: Anette Iversen

Anette arbetar idag på Inlandsbanan AB som Hållbarhetsingenjör. Hon har tidigare läst Ekoingenjörsprogrammet vid campus Östersund och tog sin examen år 2017.

Alumn Carin Norström

Maj: Carin Nordström

Carin var inskriven doktorand i företagsekonomi men bodde och arbetade i Gävle de första 2,5 åren. Sedan flyttade hon till Östersund, där hon slutförde sina doktorandstudier. Idag arbetar hon på Högskolan Dalarna som universitetslektor.

Månadens alumn juni 2019 Honggang Liu

Juni: Honggang Liu

Honggang studied computer science at campus Sundsvall from Aug 2016 to Jun 2017 and is now a PhD student at Fudan University in China.

Månadens Alumn Januari 2019 Thomas Jonasson

Januari: Thomas Jonasson

Thomas studerade Informations- och PR programmet i Sundsvall mellan 2013 och 2016.

Månadens Alumn februari 2019 Kristina Andersson

Februari: Kristina Andersson

Kristina pluggade under lång tid i kombination med skidåkningen i Östersund med start 1987. Hon läste en del fristående kurser samt Ekonomprogrammet 120 poäng med inriktning marknadsföring och destinationsutveckling och tog examen år 1997.

Maria Mia Gråhammar

Mars: Maria Mia Gråhammar

Mia läste Lärarutbildningen på distans och tillhör den sista kullen lärarstudenter som blev examinerade på Campus i Härnösand 2016.