Anette arbetar idag på Inlandsbanan AB som Hållbarhetsingenjör. Hon har tidigare läst Ekoingenjörsprogrammet vid campus Östersund och tog sin examen år 2017.

bild inbjudan Anette Iversen.jpg

Berätta om ditt arbete.
Min huvuduppgift är att samordna och utveckla företagets miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete vilket innebär att mina dagar ser väldigt olika ut. Stort fokus ligger på att ständigt utveckla och förbättra vårt miljöledningssystem med allt vad det innebär, samt vara kontaktperson och länk mellan myndigheter och operativa enheter. Jag arbetar även en del i projekt, både som projektledare och sakkunnig projektmedlem.

Berätta lite kort om din yrkesresa
Under min studietid deltog jag i Mittuniversitetets mentorsprogram där min mentor sammankopplade mig med min nuvarande chef. Jag fick förmånen att skriva mitt examensarbete på uppdrag av Inlandsbanan och blev under projektets gång erbjuden en anställning.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
Min etablering skedde redan under min studietid. Genom mentorprogrammet sammankopplades jag men min nuvarande arbetsgivare.

Vad är roligast med ditt jobb?
Jag gillar variationen av arbetsuppgifter men det jag tycker är roligast är arbetet mot våra miljömål, som är offensiva då vår egen järnvägsverksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020. Det är utmanande och jag känner stolthet att få vara med och göra skillnad.  

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
Jag arbetade i två perioder under studietiden. Båda arbetena hade koppling till min utbildning vilket gav mig möjlighet att både prova på och utveckla mina nya kunskaper, samt knyta nya kontakter.  

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
Utan tvekan är det förmågan att lösa problem. Under studietiden var det stort fokus på att hitta egna lösningar på uppgifterna vi fick vilket har medfört att oavsett vilken uppgift som landar på mitt bort känner jag en trygghet i att jag löser den. 

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
Jag tyckte om att studera på Mittuniversitetet, speciellt möjligheten till den nära kontakten med lärarna. Det fanns alltid en dörr öppen till att diskutera och bolla frågor och funderingar.

 Kan du ge tre karriärtips?
    1. Var nyfiken och öppen, det kan leda till vägar du inte visste fanns. 
 
    
2. Visualisera dina mål! Ha en tydlig mental målbild och sätt delmål för att nå dit. Plocka fram din mentala målbild regelbundet som en påminnelse om vart du är på väg och varför du vill dit.

    3. Förväntningar och krav är en tvåvägsprocess. Ha höga förväntningar på din arbetsgivare och våga ställa krav på det du tycker är viktigt.