Johan är alumn från vårt Beteendevetenskapliga program och tog sin examen år 2008. Han arbetar sedan tio år på TRR Trygghetsrådet. Hans huvudsakliga arbetsuppgift där är rådgivning till tjänstemän som blir uppsagda pga. arbetsbrist. Men, han arbetar även delvis med att stötta privata företag vid omställning och rekrytering.

Månadens Alumn December 2019 Johan Zetterström

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?
Beteendevetarprogrammet med examen 2008. Campus Sundsvall, men till största del i Härnösand.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
TRR Trygghetsrådet, 10 år. 

Berätta om ditt arbete.
Jag jobbar delvis med att stötta privata företag vid omställning och rekrytering. Men till största del jobbar jag med rådgivning till de tjänstemän som blir uppsagda pga. arbetsbrist.    

Berätta lite kort om din yrkesresa
Eftersom jag tog examen från MIUN vid 32 års ålder så han jag med mycket innan min nuvarande karriär. Men efter min examen som beteendevetare tog jag direkt anställning som jobbcoach. Arbetade där i 1 år med att stötta långtidsarbetslösa ungdomar innan företaget gick i konkurs. Då hamnar jag som klient hos min nuvarande arbetsgivare och tillfälligheter gjorde att jag fick ett vikariat där som förlängdes till en tillsvidareanställning.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
Jag sökte jobb den traditionella vägen, via annons. Fick det första jobbet jag sökte då min examen tajmade väldigt bra med att jobbcoacher började efterfrågas.

Vad är roligast med ditt jobb? 
Delvis att kunna hjälpa individer i en svår situation, men också att få arbeta med påverkansarbete kring t.ex. åldersdiskriminering mm.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
Under både B och C uppsatsen samt andra skolarbeten kom jag i kontakt med olika aktörer inom relevanta branscher.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
Det jag har haft främst nytta av är att kunna tillgodogöra mig ny information och kunna anpassa mig till förändring.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
En härlig tid som man som man som vanligt inte uppskattade nog mycket förrän efter jag var klar.

 

Kan du ge tre karriärtips?

1    Lägg mycket tid på att ta reda på vad du tycker är motiverande att arbeta med.

2    Ta eget initiativ för att skapa relation med arbetsgivare av intresse.

3   Ta eget ansvar för att fortsätta kompetensutvecklas i rätt riktning för just dig.