December: Johan Zetterström

Johan är alumn från vårt Beteendevetenskapliga program och tog sin examen år 2008. Han arbetar sedan tio år på TRR Trygghetsrådet. Hans huvudsakliga arbetsuppgift där är rådgivning till tjänstemän som blir uppsagda pga. arbetsbrist. Men, han arbetar även delvis med att stötta privata företag vid omställning och rekrytering.

Månadens Alumn December 2019 Johan Zetterström