Mars: Maria Mia Gråhammar

Mia läste Lärarutbildningen på distans och tillhör den sista kullen lärarstudenter som blev examinerade på Campus i Härnösand 2016.

Maria Mia Grahammar.jpg

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag är lärare i en åk1 på Kyrkskolan ute på Alnö. Jobbade där redan innan jag valde att läsa till lärare. Jobbade 2½ år inne i stan på Skönsmons skola men längtade tillbaka till vår lilla skola och jobbar åter på Kyrkskolan sedan januari 2018.

Berätta om ditt arbete.

Kyrkskolan är Sundsvalls äldsta skola som fortfarande är i drift. Vi firade 150 års jubileum förra året. Skolan ligger nära skogen och vi har en skolskog där vi kan bedriva en del av undervisningen. Vi har 93 elever – från förskoleklass till åk3. Det är en förmån att jobba på en så liten skola för här är alla elever allas. 

Jag är klasslärare i en åk1 med 16 elever och är även IT-pedagog och har just nu även IT-resurs som en del av mitt ansvarsområde.  

Berätta lite kort om din yrkesresa (från student till det yrke du har idag)

Jag valde att omskola mig ”mitt i livet”. Har tidigare jobbat som utvecklare av interaktiva läromedel och i fotolabb där jag både jobbade med layout, redigering och praktisk skötsel av labbet. Jag gillar att arbeta kreativt men tröttnade på ett jobb som allt mer blev ett säsongsarbete med perioder av uppsägningar. Av en slump blev jag erbjuden ett vikariat på Kyrkskolan och jag tackade ja. Lärare är ett av de jobb jag drömde om som liten. Jag blev kvar på Kyrkskolan under flera år, även under min utbildning.  När jag läst tredje året på lärarutbildningen blev jag erbjuden en tjänst på Skönsmons skola och jobbade där i 2½ år när jag åter igen blev erbjuden jobb på Kyrkskolan. Jag hade saknat min gamla skola och passade på när de fick en ledig tjänst där. 

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Jag hade redan en fot inne då jag redan var anställd under mina studier men tänker att våra praktikperioder inte bara handlar om att se hur och lära oss om hur verksamheter fungerar utan är ett ypperligt tillfälle att visa vad vi går för och få bra kontakter inför vårt framtida arbetsliv. 

Vad är roligast med ditt jobb?

Barnen! Att vara en del i lärande processen och att aldrig vara fullärd själv. Jag får hela tiden hitta nya lösningar och utmaningar och varje elev är en unik individ som jag ska göra mitt bästa att få att nå så långt som möjligt. När man ser framstegen och glädjen när mina elever själv upptäcker sina framsteg – det är mäktigt!

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Jag har jobbat inom skolan både innan min utbildning och parallellt med min utbildning. Praktiken gav mig möjlighet att söka mig till skolor i lite mer utsatta områden för att få en kontrast till min egen arbetsplats. Jag ville få ut så mycket som möjligt av mina praktikperioder när jag inte var med mina egna klasser och utmana mina ”sanningar” för att inte fastna i mitt tänk. 

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Jag tycker att det har gett mig mer perspektiv och en trygghet att luta mig mot. Lärarutbildningen gav en bra grund men lärandet och utvecklingen sker konstant i mitt yrke. 

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Jag gillar att studera. Att få grotta ner sig i litteratur och få förankring i forskningen till det arbete jag gör. Men jag hade inte velat plugga utan att jobba parallellt – att få se hur saker fungerar och inte fungerar i verkligheten är en viktig parameter och har gett mig insikter som format mig till den lärare jag är idag.

Kan du ge tre karriärtips?

· 1. Vi är aldrig fullärda. För mig är lärandet är en pågående process där ödmjukhet och reflektion får samspela med magkänsla. 

· 2. Kollegialt lärande – att jobba som lärare kan ibland kännas som ett ensamjobb. Våga ta stöd av och stöd dina kollegor. Vi sitter på så mycket kloka tankar och det är alltid lättare när man har någon att tänka högt med en stund…

· 3. Ibland måste man våga gå utanför den egna trygga zonen för att växa vidare – det tänker jag gäller både privat och i yrkeslivet.