September: Louise Wallin

Louise deltog vid ett MFS-utbyte under sin studietid. Hon är alumn från vår Grundlärarutbildning för åk 4-6 och tog examen i juni 2019. Hon arbetar idag som mellanstadielärare.

Månadens Alumn September 2019 Louise Wallin