September: Louise Wallin

Louise deltog vid ett MFS-utbyte under sin studietid. Hon är alumn från vår Grundlärarutbildning för åk 4-6 och tog examen i juni 2019. Hon arbetar idag som mellanstadielärare.

Louise bild.jpg

Vad pluggade du på Mittuniversitet, och när tog du examen?
Grundlärarutbildningen för årskurs 4-6 i Sundsvall med merparten av utbildningen på distans. Jag tog examen i juni i år (2019).

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?
Jag arbetar nu som mellanstadielärare på Duveds skola i Åre kommun sedan augusti i år.

Berätta om ditt arbete.
Jag är mentor i en årskurs fem, vilket i det här fallet är 20 inspirerande barn i 11års åldern. Jag undervisar också i svenska och i so-ämnena (religion, historia, geografi och samhällskunskap).

Berätta lite kort om din yrkesresa
Jag har sedan gymnasiet rest runt mycket och har främst arbetat med turism på olika sätt. Jag blev sedan av en slump bosatt i Åre, där jag nu också bor kvar. Jag hade sedan tidigare varit intresserad av läraryrket och eftersom närmaste lärarutbildning ligger i Sundsvall så blev det där fast med merparten av utbildningen på distans. Efter examen blev jag erbjuden den tjänsten jag har nu som jag också tackade ja till.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
Under studietiden sökte jag kontakt med olika skolor och skapade kontakter, varav att jag inte direkt behövde etablera mig efter studierna.

Vad är roligast med ditt jobb? 
Det roligaste med mitt jobb är att se glädjen i när eleverna förstår något som de inte tidigare förstod. Jag har bara arbetat några få veckor med klassen som jag har nu, men redan har det hänt att eleverna inte vill avsluta lektionen för att gå ut på rast utan vill fortsätta lära sig om det vi arbetar med. Dessutom är det motiverande att känna att jag är med och påverkar barnens framtid (världens framtid sitter ju i mitt klassrum!).

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
Jag hade praktikperioder i och med utbildningen och vid vissa tillfällen hade vi också uppgifter där vi gjorde undersökningar i skolor.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?
Jag tror till stor del, men det som främst gynnat mig har varit när jag under studierna gjorde min egen grej. Dit hör till att jag har haft en av mina praktikperioder i Finland och jag skrev mitt examensarbete på landsbygden i Nepal.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?
Studietiden var en fantastisk tid och jag kan verkligen rekommendera att studera på distans! Det gav mig stora möjligheter att lägga upp dagen på mitt sätt och det har bidragit till att jag har blivit bra på att planera och veta hur jag kan använda min tid på ett effektivt sätt.

Kan du ge tre karriärtips?

1    Gör något som sticker ut från mängden! Det kan vara jätteläskigt, men när du har klarat det kommer det gynna dig – kanske för all framtid!

2    Ta hand om dig själv – jag tror att ju mer du investerar i dig själv, desto bättre kommer du också prestera.

3   Fira små segrar – vi fokuserar ofta framåt utan att tänka på vad vi åstadkommit. Reflektera och fira, det är du värd!