Arbetslivskompassen

Spara favorit Skriv ut 7 mar mars 2017

För visualisering, utveckling och kvalitetssäkring av arbetslivsanknytningen vid Mittuniversitetets utbildningsprogram.

Arbetslivskompassen är ett arbetsverktyg för att visualisera och utveckla arbetslivsanknytning vilket gör det lättare för utbildningsprogrammen att arbeta strategiskt och fokuserat. Kompassen har som mål att visualisera skillnaden mellan programmets mål och självskattning, samt i tillägg upplevd nytta gällande genomförda arbetslivsrelaterade aktiviteter från studenter i utbildning och alumner. Kompassresultatet kan användas som utvecklingsunderlag inom utbildningen och nyttjas som stöd för framtida inriktning/områden av arbetslivsanknytningen.

Kompassen är även ett sätt att systematisera och kvalitetssäkra arbetslivsanknytningen och göra den mer kommunicerbar. Detta är viktigt dels för att kunna svara upp mot studenters efterfrågan av arbetslivsanknytning vid val av utbildning. Men, det är även viktigt i arbetet med att knyta utbildningsinnehållet till yrkeslivet.

Kontaktperson Arbetslivskompassen