Många företag och organisationer har ett framgångsrikt samarbete med forskargrupper på Mittuniversitetet. Möjligheterna är många. Hur vill ni samarbeta med oss?

Gamla bildbanksbilder

Samverkan kan bestå i allt från samarbete mellan enskilda forskare och samhällets olika aktörer till stora samfinansierade forskningsprogram.

Få tillgång till kunskap och innovativa idéer

Licensbanken.se är en webbplats där licensieringsbara forskningsresultat görs tillgängliga och sökbara.
Läs mer om Licensbanken.se

Möt våra forskare

Forskare kan du möta på olika sätt. Det lättaste är att kontakta den forskare du är intresserad av eller kontakta oss på Samverkansavdelningen för att bli lotsad rätt. Våra forskare anordnar och deltar även vid olika evenemang. 
Ta del av Mittuniversitetets evenemang 

Samverkan för utveckling och innovation

Diskutera samarbete direkt med våra forskare och forskningscentrum. Via forskningssamverkan får din verksamhet tillgång till bred kunskap, stor erfarenhet och gedigen forskning. En samverkan med Mittuniversitetets forskare och forskningscentrum leder ofta till projekt i olika former.
Läs mer om och hitta kontaktuppgifter till Mittuniversitetets forskningscentrum