Händelsen har löpt ut

IP (Intellectual Property) – En följeslagare från dag 1

Spara favorit

Se till att du själv förfogar över resultaten av din kunskapsuppbyggnad den dag det blir aktuellt att starta samarbeten kring, bygga IP-rättigheter på, eller på något sätt kommersialisera resultaten! Det gäller såväl forskningsresultat som idéer runt framtida utveckling. IP-strategin utgör en integrerad del av, och gynnar, er affärsstrategi.

  • Vad är IP?
  • Vilka olika varianter finns det?
  • Hur, när och varför ska IP användas?
  • När ska det inte användas?

Detta är några av de frågor som Steve Athle från Awapatent ger dig svar på. Steve kommer även att berätta om olika typer av IP- avtal och handel med IP-rättigheter. Han kommer att ge dig en bra inblick i vad du bör tänka på redan i ett tidigt skede och under vägen. Du kommer även att få kunskap om licenser, patent – begrepp och förhållningssätt.

Vi bjuder dessutom på lunch.

Välkommen!

Var: Campus Östersund Hus U Stora konferensen
När:
Måndagen den 10e november kl 12-13.00
Anmälan:
Anmäl dig här, senast den 7e november. OBS! Begränsat antal platser.

1 januari