Händelsen har löpt ut

Idétävling på Campus - Förverkliga din idé!

Spara favorit

– Skapa en attraktiv studentmiljö! Campus i Östersund ska ha en kreativ och rolig arbetsmiljö.
Vad vill du se hända på campus i år?


Tävla och vinn
Vill du vara med och utveckla din studiemiljö och studentlivet? Ta fram din bästa idé, samla ihop ett team och beskriv vad ni vill göra. Om ni vinner får ni upp till 30 000 kronor för att göra idén till verklighet. Vad sägs om det?

Tidplan
Skicka in din idé senast den 15 mars. Några idéer gallras ut av en panel och presenteras den 23 mars. Omröstning bland studenter sker från 23 mars till 27 mars kl.12.00. Den 27 mars kl.12.30 meddelas vem som vunnit.

Panel
Panelen består av personer från Mittunivesitetet, Studentkåren i Östersund, Östersunds kommun, fastighetsbolaget A4 Campus AB och Region Jämtland Härjedalen.

Villkor om du ställer upp
• Din idé ska vara praktiskt genomförbar
• Den ska syfta till att förbättra studentmiljön
• Ditt team ska förverkliga idén under 2015
• Det eller de team som vinner ska kunna presentera idén vid några olika tillfällen när arrangörerna efterfrågar.

Skicka in dina ideér genom att klicka här!

Tävlingen arrangeras i samarbete med MittÖs: Östersunds
kommun, Mittuniversitetet, Studentkåren i Östersund, Östersunds studenters
idrottssällskap, Handelskammaren Mittsverige, Diös

Frågor? Kontakta birgitta.1.nilsson@regionjh.se

1 januari