1.5 Sammanfattning

Spara favorit

Lärares rättigheter
Sammanfattningsvis, äger lärare som huvudregel de uppfinningar som de skapar inom ramen för sin anställning vid universitetet/högskola. Om läraren är anställd av ett företag och uppfinningen faller inom ramen för företagets verksamhet tillfaller delar eller alla rättigheter till uppfinningen arbetsgivaren i enlighet med LAU eller Uppfinnaravtalet. Läraren har i sådana fall rätt till skälig ersättning från företaget. Även i andra fall kan företaget få rätt till uppfinningar skapade av lärare. Läraren kan genom avtal med företaget reglera vem som skall ha äganderätten till uppfinningar som läraren skapar.

Studenters rättigheter
Sammanfattningsvis, som huvudregel tillfaller det som studenten skapar studenten själv, oavsett om det är en uppfinning eller något annat resultat. Om studenten har en anställning vid sidan av sina studier tillfaller rätten arbetsgivaren. Har studenten ingått avtal med företaget reglerar avtalet vad som gäller för äganderätten. Företag som samarbetar med studenter i någon form vill ofta ingå ett avtal med studenterna genom vilket företaget får rätt till det resultat som studenterna skapar. Det är även vanligt att företag anställer studenten inom ramen för projektet och därigenom får rätt till uppfinningar som studenten skapar. Det är viktigt för studenten att se till denne har rätt att publicera material som har samband med projektet i den mån det behövs för examensarbetet. Det kan också vara viktigt att reglera ersättningsfrågan.

Övrig personals rättigheter
Sammanfattningsvis, omfattas inte annan av universitet eller högskolor anställd personal av lärarundantaget vilket innebär att universitet/högskolan har rätt till denna personals uppfinningar, om inget annat avtalats. Om företag skall ha rätt till sådana uppfinningar behöver således universitetet eller högskolan ingå avtal om det. Även i dessa fall kan universitets rätt till publicering av resultatet behöva regleras.