Inkubatorföretagens koppling till Mittuniversitetet

Spara favorit 12 dec december 2016
Workshop med studenter i samverkansavdelningens lokaler i Östersund

Tack för att du vill bidra till värdefulla insikter om hur kopplingen mellan ditt företag och Mittuniversitetet ser ut!

På Mittuniversitetets campusorter finns idag science park-miljöer med aktiva inkubatorverksamheter. I Sundsvall har Åkroken Science Park med inkubatorn BizMaker en nod i nybyggda Grönborgs samlokaliserat med universitetet och andra aktörer. I Östersund finns Peak Region Science Park med inkubatorn placerat mitt på campus och delar lokaler med universitetet. Denna korta enkät vänder sig till dig som företräder ett företag som är antagen i någon av de ovan nämnda inkubatorerna.

Syftet med enkäten är att skapa bättre insikt i hur inkubatorföretagen drar nytta av närheten till universitetet, samt vilken koppling affärsidéerna har till forskning och utbildning (kunskap) vid Mittuniversitetet.

Bolagets koppling till Mittuniversitetet