Additive Innovation and Research Sweden AB  (AIR) är ett bolag med inriktning på additiv tillverkning i metall.

Additive Innovation and Research Sweden AB  (AIR) startades år 2015 av forskare på Mittuniversitetet inom området additiv tillverkning i metall.

I samband med detta startades även ytterligare ett bolag, med AIR som delägare, Additive Innovation & Manufacturing Sweden AB (AIM). Syftet med bolagsbildningarna var att kommersialisera den kunskap som tagits fram av forskargruppen och AIM är idag en framgångsrik servicebyrå med fokus på att stötta kunder inom fyra olika branscher: ortopedi, flyg, energi och pappersformning.

Läs mer om Air Sweden AB här!