Tre sätt att skydda din tjänsteinnovation

Spara favorit

Det går inte att skydda en idé eller en tjänsteinnovation. Men det går att skydda kommunikationen, designen och varumärket av idén.

Det berättade Christina Wainikka, på Wainikkas Innovationsbyrå under ett föredrag om tjänsteinnovationer som arrangerades av MIUN Innovation. 

- Att plagiera är tillåtet, för att stimulera konkurrens och kreativitet, säger hon. 

Men det går att skydda sig mot intrång. När det gäller tekniska innovationer är det enklare. Där kan man skydda  uppfinningen med patent. För tjänsteinnovationer är det lite svårare. Det går helt enkelt inte att skydda en tjänsteinnovation, men du kan bygga ett paket av skydd runt idén.  Du får jobba på flera fronter.

Tre sätt att skydda din tjänsteinnovation

För det första kan du skydda tjänsten genom upphovsrätten.

- Om vi tar Hemglassbilen som ett exempel. Det går inte att skydda idén att sälja glass från bil i hemmamiljö. Däremot kan du skydda manualerna för hur företaget jobbar och säljer glass, berättar Christina Wainikka.

För det andra kan du skydda tjänstens design, utseende på företagets information och marknadsföring, genom mönsterrätten.

För det tredje kan du skydda varumärket, företagets symbol och koncept, genom varumärkesrätten. 

Christina Wainikka, som har gett ut boken "Att skydda innovationer", tipsar om att i ett tidigt skede tänka på skydd av din idé. Det är bra att ha koll på vilka sätt du kan skydda din idé och att tänka igenom vilka rättigheter just din affär kräver.

Vad är då en tjänsteinnovation? En tjänsteinnovation är en process eller en interaktion. Ofta är tjänsteinnovationer komplexa, kanske en blandning av en produkt och en eller flera tjänster.

Varför skydda?

Att skydda en tjänst gör man för att inte bli imiterad, att någon annan tar din idé och gör den till sin egen. Det kan också handla om att använda skyddet som en kvalitetkontroll eller som grund till kommersialisering.

Kontakt

 
Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu