Ny omgång av doktorandkurs i nyttiggörande

Spara favorit 31 aug augusti 2015

Gångna veckan startade en ny upplaga av doktorandkurs i nyttiggörande - Att nyttiggöra forskning och vetenskap. Kursen ges för femte året och tar upp olika metoder för hur en enskild forskare eller tillsammans med andra i grupp kan arbeta för att kunskap från forskning kan komma till nytta för samhälle, näringsliv och akademi på flera sätt. 

I år är det en intressant tvärvetenskaplig mix av 26 doktorander, varav sju från Mittuniversitetet, som deltar i kursen. Totalt har fler än 100 doktorander deltagit genom åren. 

Kursen riktar sig till forskarstuderande inom alla ämnesområden vid Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro Universitet. 

Kursen är en gemensam satsning av universiteteten inom Innovationskontoret Fyrklövern; Mittunivesitetet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet. Vid Mittuniversitetet verkställs uppdraget inom ramen för Miun Innovation.

Informationssida om kursen

För mer information kontakta Lars Malmbom vid Miun Innovation.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu