Lina utbildar frisörbranschen

Spara favorit 23 nov november 2016

Har du tänkt på hur mycket kemikalier som spolas ut i avloppet när du går till frisören och färgar håret? Det är stora mängder! Tyvärr finns det alltför liten medvetenhet om detta, både hos frisörkunder och hos frisörerna själva. Detta vill Lina Wold råda bot på.

Lina tog nyligen sin examen vid Mittuniversitetet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling. Hon är sedan tidigare utbildad frisör och har drivit egen salong. Idag är hennes vision är att skapa en hållbar frisörbransch. Detta vill hon göra genom att sprida kunskap i miljövetenskap särskilt riktad till frisörer. Nu har hon lanserat Sveriges första miljöinriktade frisörmaterial och redan innan det var färdigt hade hon beställningar från salonger som ville lära sig mer om ämnet.

- Min förhoppning är att mitt material bidrar till att frisörerna börjar se över sina verksamheter och undersöker hur de kan skapa nya rutiner för en mer miljömedveten verksamhetsutövning, berättar Lina.

Redan under studietiden började Lina sälja sina miljökonsulttjänster under varumärket ED-ECO. Hon har lagt mycket energi på att arbeta fram det utbildningsmaterial som nu finns på marknaden och i den processen har hon haft stöd av Miun Innovation. Hon sprider även sin kunskap genom att hålla föreläsningar. Allt är baserat på kunskap om hållbar utveckling, miljöfrågor, farliga ämnen och verksamhetsansvar. Det miljöinriktade frisörmaterialet ska fungera som en vägledning till branschen och bidra till ett långvarigt ansvarstagande gentemot miljön och människor, att skapa kunskap om farliga ämnen och att motverka osunda arbetsförhållanden.

Tack vare kombinationen av erfarenhet från frisörbranschen och akademiska studier i miljövetenskap kan hon nu skapa stor nytta. Hon tar sig an en bransch som i dagsläget inte arbetar aktivt med miljöfrågor, men trenden är positiv och visar att fler och fler frisörer vill ta ansvar.

- Jag hoppas att jag kommer att få möjlighet att resa landet runt och föreläsa för frisörer på detta tema, och kanske även i andra länder. Relevant miljökunskap behöver även inkluderas i utbildningen för frisörelever på ett tydligare sätt än det gör idag, konstaterar Lina.

Beställ Linas miljöinriktade frisörmaterial här

Kontakt

VIll du veta mer om Lina, hennes verksamhet eller Miun Innovation? Kontakta:

Juliana G. Wettersten
Miun Innovation
010-142 85 60

Lina Wold
ED-ECO
072-5790300

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu