Delta i arbetsmarknadsmässor

Spara favorit 13 feb februari 2014

Vid Mittuniversitetet arrangerar studentkårerna årligen arbetsmarknadsmässor, även kallat arbetsmarknadsdagar. Här kan du använda närheten till ny kunskap och hitta rätt person för ditt företag.

Målet med mässorna är att skapa möten mellan studenter och deras framtida arbetsgivare. Under arbetsmarknadsmässorna kan arbetsgivare exponera sig i montrar och det finns även möjlighet att hålla enskilda kontaktsamtal med studenter. 

Studentkårerna arrangerar arbetsmarknadsmässorna med stöd från Mittuniversitetet och andra samarbetspartners. Du kan läsa mer om mässorna på deras egna webbsidor.