Gör en företagspresentation

Spara favorit 13 feb februari 2014
Uppdragsutbildning

Att göra en företagspresentation för studenter är ett sätt att visa upp sitt företag/organisation samtidigt som det bygger förtroende som en seriös arbetsgivare bland studenter. Mittuniversitetet kan hjälpa dig med att arrangera en företagspresentation.

Det kan finnas många anledningar till varför studenter skulle vara intresserad av ditt företag, men framförallt ser studenter ditt företag som en potentiell framtida arbetsgivare. I dagens hårda konkurrens om kompetensen är det viktigt att kunna erbjuda en god arbetsplats. Genom att synas för våra studenter kan du väcka intresse för samarbeten i form av praktik och exjobb/uppsatser eller fylla ditt rekryteringsbehov.

Om du vill hålla en föreläsning för våra studenter ordnar vi med lokal och bjuder in studenter från de utbildningar du tror kan vara intresserade. Vi kan också hjälpa er med en plats i vårt fysiska karriärtorg om ni vill stå över en lunch och prata med passerande studenter.  

Vill du göra en företagspresentation? Kontakta oss!
arbetsliv@miun.se