2013 startade Mittuniversitetet och Handelskammaren Mittsverige ett samarbete som syftade till att fler arbetsgivare i Västernorrlands län skulle få kännedom om hur de kunde samarbeta med våra studenter samtidigt som studenterna skulle få en starkare arbetslivsanknytning under studierna. Kort och gott - det handlade om hitta sätt att stärka kompetensförsörjningen i länet. Samarbetet ledde till ett pilotprojekt som löpte 2013-2014 där ett 50-tal kompetenskontrakt skrevs med ett antal utvalda utbildningsprogram. Pilotprojektet finansierades av Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Härnösands kommun och Mittuniversitetet, med Handelskammaren Mittsverige som projektägare.

Satsningen blev lyckad och har lett till att vi från Mittuniversitetets sida driver Kompetenskontaktet vidare som en prioriterad satsning inom ramen för vår utbildningsstrategi. Kompetenskontraktet omfattar nu även Jämtlands län.