Vill du stötta en student in i sitt framtida arbetsliv? Mentorprogrammet är oerhört uppskattat bland våra studenter och är ett sätt för dig att möta en student och få ta del av kompetensen hos morgondagens medarbetare.

alumn samverkan arbetslivsanknytning

Mittuniversitetets mentorprogram utgår från att studenter och mentorer får ett meningsfullt och ömsesidigt utbyte. Prestigelöshet och öppenhet är grundpelare för relationen. Det är en möjlighet för dig att bygga starka nätverk med vår framtida arbetskraft och med övriga mentorer.  

Upplägg

Programmet pågår under sex månader, där du och din adept träffas individuellt ungefär en gång i månaden.

Utöver detta träffas vi gemensamt tre gånger alla adepter och mentorer, en inledande träff, en uppföljningsträff i mitten av programmet och en avslutande träff.

Uppstartsträff

Här träffas adepter och mentorer och vi går igenom förväntningar och målsättning med programmet. Du går tillsammans med din adept igenom hur ni vill lägga upp er planering.

Uppföljningsträff

Halvvägs in i mentorprogrammet träffas vi och delar med oss av våra erfarenheter.
Vi kommer också att ta upp ett aktuellt ämne som inspiration som en föreläsning eller workshop. Denna träff kommer genomföras ute hos ett mentorföretag.

Avslutningsträff

På den sista träffen som avslutar programmet summerar och reflekterar vi hur året har varit. 
Syftet med de gemensamma träffarna är att mötas, nätverka och lära av varandra.

Samarbetspartner

Mentorprogrammet i Östersund genomförs i samarbete med Östersunds kommun.

Anmäl ditt intresse

Vi söker mentorer från flera olika branscher. Nästa uppstart kommer att ske i november 2021. Vill du vara mentor? Anmäl ditt intresse här!

Kontakta oss

Hilda Månsson

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428983

Sofia Söderin

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428794