Mentorprogram som ger expanderat ledarskap

I slutet av november startade mentorprogrammet i både Sundsvall och Östersund. Nytt för årets program är att mentorerna erbjuds en workshop med temat ”Utmärkt ledarskap ger expanderat ledarskap”.

Mittuniversitetets mentorprogram utgår från att studenter och mentorer får ett meningsfullt utbyte. Mentorn får ta del av vad som sker i utbildningarna, hur morgondagens kollegor resonerar och får nya perspektiv. Studenten får möjlighet att förverkliga sina tankar och idéer samt får stöd i beslut inför sitt framtida arbetsliv.
 
Nytt för årets program är att mentorerna erbjuds en workshop inriktad på nätverkande och möten som berikar. Titeln för workshopen är  ”Utmärkt ledarskap ger expanderat ledarskap” och tanken är att den ska ge mentorerna möjlighet att ha en dialog om erfarenheter från mentorskapet.  Ett erfarenhetsutbyte som är ett användbart verktyg i processer som feedback, processfrågor och förändringsprocess.
 
Vi söker nu mentorer för nästa uppstart av programmet som startar hösten 2016 –  läs mer här.