Uppmuntra med uppsatstävlingar och stipendier

Många företag och organisationer utlyser egna uppsatstävlingar eller inrättar stipendium som uppmuntrar studenter att skriva uppsatser om ett ämne som företaget/organisationen är intresserad av att få belyst.

 På detta sätt ökar chansen att en student nappar på att studera just det ni vill veta mer om.

En uppsatstävling kan se ut på olika sätt. Kriterierna och eventuellt pris bestäms av det företag/den organisation som utlyser tävlingen. Desamma gäller för stipendier. Ta kontakt med en arbetslivskoordinator vid Samverkansavdelningen om du vill diskutera tävlingens upplägg eller stipendiets form och få hjälp med att nå ut med inbjudan till rätt studentgrupp.

Nyfiken på vilka stipendier andra företag och organisationer erbjuder?


Se exempel på uppsatsstipender