Utbildningar i Östersund som är inbjudna till Mötesplats Campus den 15 november

Spara favorit 6 jul juli 2017
 • Basår/behörighetsgivande utbildning
 • Byggingenjör Hållbart byggande
 • Ekoentreprenör för hållbar utveckling
 • Ekoingenjör
 • Ekonomprogrammet
 • Ekoteknik
 • Förvaltningsjuridiska programmet
 • Idrottsvetenskapligt program
 • Informatik med inriktning systemutveckling
 • Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
 • Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning elitidrott
 • Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management
 • Magisterprogram i socialt arbete
 • Magisterprogram i sociologi
 • Magisterprogram i sociologi med inriktning forskning
 • Magisterprogram i statsvetenskap
 • Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision
 • Magister i turismvetenskap
 • Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering
 • Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
 • Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning
 • Maskiningenjör - produktutveckling
 • Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion
 • Master i turism
 • Personal- och arbetslivsprogrammet
 • Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet
 • Programvaruteknik
 • Psykologprogrammet
 • Risk- och krishanteringsprogrammet
 • Sjuksköterskeutbildningen
 • Socionomutbildning
 • Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska
 • Specialistutbildning, Distriktssköterska
 • Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska
 • Specialistutbildning - Vård av äldre
 • Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling
 • Turism och destinationsutveckling