Utbildningar i Sundsvall som är inbjudna till Mötesplats Campus den 9 oktober

Spara favorit 6 jul juli 2017
 • Automationsingenjör
 • Basår/behörighetsgivande utbildning
 • Beteendevetenskapligt program
 • Bildjournalistik
 • Biomedicinsk analytiker
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i elektroniksystem
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i teknisk design
 • Civilingenjör i teknisk kemi
 • Datateknik
 • Ekonomprogrammet
 • Elkraftingenjör
 • Energiingenjör
 • Grafisk design och kommunikation
 • Industridesign
 • Informations- och PR programmet
 • Internationellt masterprogram i bildjournalistik
 • Internationellt masterprogram i datateknik
 • Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion
 • Internationellt masterprogram i industridesign - Design för alla
 • Journalistprogrammet
 • Kriminologprogrammet
 • Lärarutbildning - Förskollärare
 • Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
 • Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management
 • Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling
 • Magisterprogram i religionsvetenskap
 • Magisterprogram i sociologi
 • Magisterprogram i statsvetenskap
 • Magisterutbildning i hälsovetenskap
 • Magisterutbildning i litteraturvetenskap
 • Magisterutbildning i svenska språket
 • Magisterutbilding med inriktning mot engelska studier
 • Magisterutbildning med inriktning mot historia
 • Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision
 • Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning
 • Masterutbildning i hälsovetenskap
 • Musik- och ljuddesign
 • Möbel- och byggnadshantverk
 • Nätverksdrift
 • Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet
 • Samhällsvetarprogrammet
 • Sjuksköterskeutbildningen
 • Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska
 • Specialistutbildning, Distriktssköterska
 • Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska
 • Specialistutbildning - Vård av äldre
 • Webbutveckling