Ett praktiksamarbete kan bli en lyckoträff! Både för studenten och den arbetsplats som tar emot praktikanten. I många fall leder praktiken till anställning eller framtida samarbeten.

Praktiken ger arbetsgivaren möjlighet att lära känna en potentiell medarbetare och studenten får en viktig kontakt med yrkeslivet.

En stor del av Mittuniversitetets utbildningsprogram innehåller en eller flera praktikperioder. Praktikperiodens längd varierar från två veckor till en hel termin beroende på utbildning. Denna period är ett mycket uppskattat inslag i utbildningen som ger studenten en koppling mellan teori och "verklighet", en inblick i den framtida yrkesrollen, samt värdefulla kontakter på arbetsmarknaden. Arbetsplatsen får i sin tur en nytänkande medarbetare som på olika sätt kan bidra till verksamhetens utveckling.

Karriärsök

Nå studenterna på ett snabbt och enkelt sätt.

Föreslå praktikplats i vår karriärsök