Mittuniversitetet har pågående samarbeten med följande företag

Absolicon Solar Colector AB

Information om företaget

Data och IT företag


Våra samabeten

Automationsingenjör
Barnmorskeprogram
Basår/behörighetsgivande utbildning
Beteendevetenskapligt program
Byggingenjör Hållbart byggande
Civilingenjör i datateknik
Civilingenjör i elektroteknik
Civilingenjör i industriell ekonomi
Civilingenjör i teknisk design
Civilingenjör i teknisk kemi
Datateknik
Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Ekoingenjör
Ekonomprogram
Ekoteknik
Elkraftingenjör
Folkhälsovetenskapliga programmet
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap
Förvaltningsjuridiska programmet
Idrottsvetenskapligt program
Industridesign
Informatik med inriktning systemutveckling
Internationellt masterprogram i datateknik
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Journalistprogrammet
Kommunikations- och PR-programmet
Lärarutbildning - Förskollärare
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling
Magisterprogram i religionsvetenskap
Magisterprogram i socialt arbete
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Magisterprogram i statsvetenskap
Magisterutbildning i hälsovetenskap
Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Magisterutbildning i svenska språket
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier
Magisterutbildning med inriktning mot historia
Master i turism
Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning
Masterutbildning i hälsovetenskap
Musik- och ljuddesign
Nätverksdrift
Personal- och arbetslivsprogrammet
Processoperatör
Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programvaruteknik
Psykologprogrammet
Risk- och krishanteringsprogrammet
Samhällsvetarprogrammet
Sjuksköterskeutbildning
Socionomutbildning
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska
Specialistutbildning, Barnsjuksköterska
Specialistutbildning, Distriktssköterska
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska
Turism och destinationsutveckling
Webbutveckling

Sidan uppdaterades 2021-07-08