Mittuniversitetet har pågående samarbeten med följande företag

Automationsingenjör

Introduktion

Datorer styr vårt samhälle i allt högre grad – i det lilla likväl som i det stora. Allt från belysning och ventilation till maskiner och avancerade industriprocesser är beroende av olika datorbaserade styrsystem. Som automationsingenjör har du därför en kompetens som tusentals arbetsgivare inom industri, kommun, energi- och fastighetsbolag efterfrågar. Under utbildningen lär du dig både att utveckla och att styra de här systemen. Du kan välja om du vill läsa på distans eller på campus i Sundsvall.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Barnmorskeprogram

Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Basår/behörighetsgivande utbildning

Introduktion

Vill du gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet? Har du inte betyg i de kurser i matematik eller naturvetenskap som krävs för utbildningen? Då kan du söka till Mittuniversitetets basår.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Beteendevetenskapligt program

Introduktion

Kunskap om hur människan lär sig och agerar har stor betydelse. Dessa kunskaper är tillämpbara inom många områden, från förändring och utveckling av organisationer, rekryterings- och kompetensutvecklingsfrågor till ledning av förändrings- och utvecklingsprocesser och utrednings-/utvärderingsarbete.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Byggingenjör Hållbart byggande

Introduktion

Hållbarhet står mer och mer i fokus när vi ska bygga nytt eller renovera, inte bara i Sverige, utan även i stora delar av övriga världen. Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att aktivt kunna delta i den utvecklingen. I programmet ingår bland annat praktiskt byggande och konstruktion med olika material. Nära kontakter med byggbranschen ger dig en bra grund att stå på. Som byggingenjör kan du jobba med allt från design till arbetsledning. Välj mellan att läsa på campus eller på distans.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Civilingenjör i datateknik

Introduktion

IT-branschen går på högvarv och kompetensbehovet växer ständigt. Efterfrågan är stor på civilingenjörer som kan utveckla nästa generations IT-system. Vår utbildning har stort fokus på din kommande yrkesroll, bland annat genom projektuppgifter hämtade från näringslivet. Många av våra studenter blir systemutvecklare som arbetar med projektledning, programmering, systemspecifikation och simulering. Andra blir doktorander eller arbetsledare. I slutet av utbildningen har du möjlighet att välja inriktning och läsa år 4-5 hos oss eller på KTH.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Civilingenjör i elektroteknik

Introduktion

Har du någon gång undrat hur din mobil funkar eller hur elen kommer in i uttaget? Då har vi på Mittuniversitetet en utbildning som passar dig. Som student på programmet Civilingenjör i elektroteknik kommer du att lära dig de grunder och tillämpningar av elektroteknik du behöver för att vara med och skapa framtiden. I slutet av utbildningen har du möjlighet att välja inriktning och läsa de sista två åren hos oss eller på KTH.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Civilingenjör i industriell ekonomi

Introduktion

Helhetssyn. Kreativitet. Ledarskap. Det är några ord som kännetecknar en industriell ekonom. Med en bred ämneskunskap och en fördjupad kunskap inom förändringsprocesser blir du duktig på att sätta in tekniken i sitt sammanhang och att kommunicera med yrkesmänniskor inom andra områden.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Civilingenjör i teknisk design

Introduktion

Från hushållsapparater till bilar – inom alla tekniska områden har designen blivit allt viktigare i takt med att konkurrensen hårdnat. Det växande behovet av snygga och smarta produkter har ökat efterfrågan på civilingenjörer kunniga inom såväl design som konstruktion och beräkning. Mittuniversitetets utbildning med fokus på produktutveckling ger dig de verktyg du behöver. I slutet av utbildningen har du möjlighet att välja inriktning och läsa de sista två åren hos oss eller på KTH.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Civilingenjör i teknisk kemi

Introduktion

Miljövänlig bioplast, grön energi eller framtidens material – exemplen på vad du kan arbeta med som civilingenjör i teknisk kemi är många. Här får du en bred kunskap inom ett område som spelar en viktig roll i utvecklingen för en hållbar värld. Utbildningen har formats i samarbete med industrin för att du ska få arbeta med högaktuella problem och samhällsfrågor. De två sista åren avslutar du med vår masterinriktning inom hållbara material vid Mittuniversitetet.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Datateknik

Introduktion

It-system finns överallt i vårt samhälle i dag och efterfrågan på kunskaper inom datateknik är stor. Företagen behöver kompetens inom områden som programutveckling, molnlösningar, it-säkerhet och internet of things. Genom att lära dig hur de är uppbyggda och hur de utvecklas, programmeras och kommunicerar med varandra, blir du rustad för att arbeta inom branschen. Mittuniversitetets treåriga program Datateknik förbereder dig för en sådan karriär.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Ekoentreprenör för hållbar utveckling

Introduktion

Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Trots att tekniken finns och att vi ofta vet vad som behöver göras, bromsas den av ekonomiska och juridiska hinder eller av en oro för förändringar. Som ekoentreprenör ser och löser du sådana problem. Din kompetens behövs både i den privata och offentliga sektorn, där du kan arbeta som till exempel miljöstrateg, miljöansvarig, energirådgivare, miljöhandläggare, miljöinspektör, samt med miljökommunikation och hållbar upphandling.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Ekoingenjör

Introduktion

Ekoingenjören medverkar till att bygga ett hållbart samhälle genom att kombinera teknisk förståelse och analysförmåga med djupare kunskaper inom miljövetenskap. Som ekoingenjör får du ett helhetsperspektiv som gör dig kvalificerad till att finna tekniska lösningar med hållbarhetsfokus och med att leda och sammanföra expertis inom teknik, ekologi och samhällsbyggnad.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Ekonomprogram

Introduktion

Vill du jobba inom redovisning, finans eller marknadsföring? Vi erbjuder dig ett ekonomprogram med en stark koppling till arbetslivet. Via våra branschnätverk erbjuds du en mångfald av näringslivsinslag genom hela utbildningen. Gästföreläsningar, praktik och skarpa case ger dig möjlighet att skapa kontakter med framtida arbetsgivare redan under studietiden.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Ekoteknik

Introduktion

Grönt företagande och miljöteknikutveckling är branscher som blir allt viktigare i takt med att hållbarhetsperspektivet växer. Ekoteknikprogrammet ger dig goda kunskaper om hur vi kan använda naturens resurser på ett globalt hållbart sätt och förbereder dig för yrkesverksamhet inom området – såväl i Sverige som internationellt.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Elkraftingenjör

Introduktion

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället. Som utbildad elkraftingenjör går du en mycket ljus arbetsmarknad till mötes. Programmet är tre år och ges på distans med praktiska inslag förlagda vid campus eller industriella anläggningar. Du får lära dig om elkraft, elanläggningar, elektronik, elkraftekonomi och matematik. Som student får du också en personlig labbutrustning hemskickad till dig för att kunna utföra laboratorieuppgifter hemma.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Folkhälsovetenskapliga programmet

Introduktion

Att utbilda sig inom folkhälsoområdet innebär att du blir attraktiv för en bred arbetsmarknad inom de delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja människors hälsa. Denna distansutbildning utan träffar på Campus ger dig möjligheten att läsa folkhälsovetenskap flexibelt och utan att behöva flytta.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap

Introduktion

Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Förvaltningsjuridiska programmet

Introduktion

Är du intresserad av att förstå hur samhället är uppbyggt och vilka regler som gäller för offentlig verksamhet? Vill du förstå skillnaden mellan politik och juridik? Gillar du problemlösning och att arbeta med flera frågor samtidigt? Vill du veta mer om enskildas rättigheter i förhållande till stat och kommun? Då är Förvaltningsjuridiska programmet något för dig!


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Idrottsvetenskapligt program

Introduktion

Brinner du för idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du veta hur kroppen fungerar och vad vi kan prestera? I så fall är Idrottsvetenskapliga programmet något för dig. Det ger dig en bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet där du väljer inriktning mot Tränarskap eller Hälsa. Efter utbildningen kan du jobba som bland annat tränare, hälsoutvecklare, rådgivare, ledare och utbildare på både grupp- och individnivå.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Industridesign

Introduktion

Vår värld står ständigt inför nya utmaningar där produkter och tjänster måste utvecklas för att möta nya problem. För industridesignern är problem något man alltid ställs inför och det ses aldrig som ett hinder. Med noga genomtänkta analysmetoder och kunskaper om människor och teknik så löser man designproblemen systematiskt. Dessutom ingår det i yrket att alltid utmana dagens lösningar. Vi måste alltid ställa oss frågan: Kan man göra det på ett annat sätt?


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Informatik med inriktning systemutveckling

Introduktion

It är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du designa nytänkande och hållbara it-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för dig. Utbildningen är treårig och ges både på campus och distans.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Internationellt masterprogram i datateknik

Introduktion

Vill du arbeta inom området Internet of Things? Vårt Internationella masterprogram i datateknik fokuserar på framtida utmaningar där allt fler maskiner, sensorer och ställdon kopplas ihop i komplexa system som finns runt omkring oss, både i smarta hem, smarta städer och smarta industrier. Internet of Things är ett nytt och snabbt växande område inom datavetenskap som täcker in både teoretiska och tekniska ämnen.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling

Introduktion

Internationella miljö- och utvecklingsfrågor är viktiga och högaktuella. Det här programmet förbereder dig för yrkeslivet genom att ge djupa kunskaper i naturresursanvändning i ett systemperspektiv. Förändringsprocesser för en hållbar samhällsutveckling är en central del i utbildningen.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Journalistprogrammet

Introduktion

Journalistikens grundläggande idé är att granska makten, informera medborgarna och bidra till debatt och diskussion. Oberoende journalistik är en förutsättning för en fungerande demokrati.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Kommunikations- och PR-programmet

Introduktion

Vill du arbeta med kommunikation, marknadsföring, medier, reklam eller PR? Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet i Sundsvall är Sveriges äldsta utbildning för kommunikatörer och vi har legat i framkant i över 40 år. Den professionella kommunikatörens kompetens har blivit alltmer efterfrågad som en motpol till trollfabriker och desinformation i sociala medier. Därför har vi bestämt oss för att utbilda Sveriges vassaste kommunikatörer som kan bli framtidens kommunikativa ledare och vi vill att du ska bli en av dem!


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Lärarutbildning - Förskollärare

Introduktion

Förskollärarprofessionen är omväxlande, kreativt och ett yrke med ledaransvar. Du skapar förutsättningar för barns nyfikenhet och lust att lära. Förskollärarprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att ge barnen en bra start i livet och som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik. Utbildningen präglas av: Vetenskaplig förankring, Förskollärares ledarskap, Praktisk kunskap och färdighetsträning samt Arbetslivskoppling.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Introduktion

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet inom skolväsendet för elever mellan 6-13 år. I uppdraget ingår att erbjuda en meningsfull och stimulerande utbildning. Fritidspedagogik kännetecknas ofta av grupporienterad undervisning i inomhus- och utomhusmiljö. Lärandet är situationsstyrt och utgår från elevernas behov, intressen och initiativ.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Introduktion

Kompletterande pedagogisk utbildning är en påbyggnadsutbildning för dig som vill bli ämneslärare och som redan har avklarade högskolestudier i ett eller flera skolämnen. Under utbildningen får du genom teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Utbildningen har också en stor del verksamhetsförlagd utbildning där du under handledning prövar dina kunskaper i skolan.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Introduktion

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du de verktyg du behöver för att leda undervisning i morgondagens skola. Genom både teori och praktik får du en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du får också möjlighet att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision

Introduktion

Fördjupa dina kunskaper inom redovisning och revision och ge dig själv möjlighet att arbeta med kvalificerade ekonomitjänster inom området.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering

Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management

Introduktion

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om organisationen och dess relationer till kunder och leverantörer samt ger dig en god grund för kvalificerade befattningar inom området.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling

Introduktion

Nöjdare kunder, ökad lönsamhet och effektivare organisationer – det får vi genom att arbeta med ständiga förbättringar i den interna verksamheten och genom att utveckla våra varor, tjänster och medarbetare. Det här programmet ger dig de färdigheter du behöver för att leda detta arbete inom alla typer av företag, myndigheter och organisationer. Utbildningen är branschoberoende. Den ges på halvfart för att även du som är yrkesverksam ska kunna utveckla din kompetens


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling

Introduktion

Magisterprogrammet ger dig möjlighet att fördjupa din kompetens inom det utbildningsvetenskapliga/beteendevetenskapliga området. Magisterprogrammet i pedagogik har en tydlig profil för arbete inom pedagogisk verksamhet i bred bemärkelse.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterprogram i religionsvetenskap

Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterprogram i socialt arbete

Introduktion

De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig och konflikter, fattigdom och barn som far illa, för att nämna några. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning

Introduktion

Programmet är inriktat mot både teoretisk analys och mot utvecklande av praktisk förmåga att genomföra forskning samt kvalificerat utredningsarbete. Inom programmets ram kommer få möjlighet både att samarbeta i en forskargrupp och att självständigt utforma och genomföra en egen studie. Du förstärker din förmåga att genomföra avancerat analysarbete i olika slags undersökningar, utvärderingar och utredningar. Det här är kompetens som idag efterfrågas inom alla sektorer av arbetsmarknaden.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterprogram i statsvetenskap

Introduktion

Magisterprogrammet i statsvetenskap är inriktat mot politiskt beteende och offentlig förvaltning och med ett särskilt fokus på det självständiga uppsatsmomentet som genomförs i projektform nära ämnets forskare. Utbildningen ger dig goda förutsättningar för avancerad samhällsanalytisk verksamhet, relevant inom både offentlig och privat sektor. Du utvecklar din förmåga att självständigt analysera och hantera komplexa politiska frågeställningar. Programmet är forskningsförberedande och ger en bra grund för den som vill söka sig vidare till forskarutbildning.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterutbildning i hälsovetenskap

Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterutbildning i litteraturvetenskap

Introduktion

Litteratur är en plats där det mest privata kan möta det mest allmängiltiga. Litteraturen kan erbjuda en möjlighet att hitta sig själv eller att förändra samhället, att fly verkligheten eller att hitta fram till densamma. Litteraturen själv är under ständig förändring – för att förstå dess möjligheter och villkor krävs därför både kunskap om litteraturhistorien och förmåga till teoretisk reflektion. Vår magisterutbildning erbjuder båda delarna, via ett antal fördjupningskurser samt en magisteruppsats där du får testa vad litteraturforskning innebär.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterutbildning i svenska språket

Introduktion

Magisterutbildningen i svenska språket syftar till att ge dig fördjupade ämneskunskaper, förmåga att tillämpa kunskaperna i ett självständigt arbete samt till att förbereda för fortsatta forskarstudier i ämnet. En magisterexamen i svenska språket är av stort värde inte bara inom utbildningssektorn, utan även inom kultursektorn i stort samt i medievärlden.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier

Introduktion

Magisterutbildningen i engelska avser att ge dig teoretiska och metodiska färdigheter i engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap samt att fördjupa ditt kritiska tänkande. Med en magisterutbildning i engelska studier kan man ansöka till forskarutbildning inom ämnet engelska. Mycket goda kunskaper om engelska, kritiskt tänkande och textanalys efterlyses inom många områden på arbetsmarknaden.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Magisterutbildning med inriktning mot historia

Introduktion

Magisterprogrammet i historia ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter i historia, som i sin tur möjliggör förståelse av samhällen och kulturer i ett långt tidsperspektiv.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Master i turism

Introduktion

Vårt masterprogram erbjuder dig en högkvalitativ utbildning med koppling till aktuell forskning inom turismområdet. Programmet är kopplat till ETOUR, som är en ledande turismforskningsmiljö i norra Europa.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning

Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion

Introduktion

PROGRAMMET START VART ANNAT ÅR. NÄSTA GÅNG PROGRAMMET STARTAR ÄR VÅREN 2024. Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Emotioner påverkar hur vi agerar och hur vi upplever vår vardag, till exempel i interaktion med andra människor, i de val vi gör och vad vi uppmärksammar, men framförallt är de viktiga för vårt välmående, både psykiskt och fysiskt. Utbildningen syftar till att ge dig en solid bas i emotionsteori och en vetenskaplig skolning som avser skärpa din förmåga till analytiskt och systematiskt tänkande samt förmåga att självständigt kunna utvärdera, och bidra till forskningsfältet.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning

Introduktion

Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning ger dig möjlighet att bredda din nuvarande utbildning, eller att specialisera dig inom ett fält som du är särskilt intresserad av. Utbildningen innebär inte bara utveckling av ämneskunskap, det öppnar också för fortbildning och en karriär inom forskning. När du är klar med din utbildning är det du som bestämmer vilken väg du tar. Masterprogrammet i pedagogik har en tydlig profil för arbete inom pedagogisk verksamhet i bred bemärkelse.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Masterutbildning i hälsovetenskap

Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Musik- och ljuddesign

Introduktion

Utvecklingen inom ljudteknologin har gått rasande fort. Produktioner som tidigare krävde stora resurser kan med en integrerad utrustning idag genomföras av ett mindre team eller av en enda person. Musik- och ljuddesignprogrammet ger dig grundliga kunskaper inom branschens många olika områden. Utbildningen är internetbaserad och den största delen av studierna sker hemifrån.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Nätverksdrift

Introduktion

Datornätverk är ryggraden i dagens IT-samhälle och nätverken kräver drift och underhåll för att fungera. Branschen växer och antalet datornätverk som byggs ökar hela tiden. Mittuniversitetets program Nätverksdrift ger dig därför en utbildning med högt marknadsvärde. Som utbildad nätverksspecialist eller -administratör har du ett ansvarsfullt och flexibelt arbete och hanterar design, administration, drift och säkerhet av stora som små datornätverk med tillhörande nättjänster.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Personal- och arbetslivsprogrammet

Introduktion

Att leda och tillvarata mänskliga resurser samt driva och utveckla processer som främjar ett inkluderande och hållbart arbetsliv är efterfrågad förmåga bland företag och organisationer. Personal- och arbetslivsprogrammet innefattar ämnena som psykologi, sociologi, företagsekonomi och juridik och ger såväl teoretiska som praktiska kunskaper användbara inom sektorn för personalarbete.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Processoperatör

Introduktion

Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Du jobbar framför allt inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med flera processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet

Introduktion

Det är viktigt att vi orkar arbeta hela vårt arbetsliv. Alla arbetsgivare har ett ansvar för sina anställdas hälsa, men de behöver hjälp för att skapa ett hälsosamt arbetsliv. När du studerar programmet Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet får du lära dig att främja hälsa, förebygga ohälsa och bedriva rehabilitering på bästa sätt. Utbildningen ger dig kunskap om arbetslivets förutsättningar för hälsa och rehabilitering från individ till organisations- och samhällsnivå. Arbetsmarknaden ser bra ut för våra utexaminerade studenter.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Programvaruteknik

Introduktion

Var med och forma den digitala framtiden! Med Mittuniversitetets utbildning Programvaruteknik får du kompetens som efterfrågas i IT-branschen i dag. Utbildningen är inriktad mot system– och programvaruutveckling. Du lär dig design och implementering av mjukvaror för webben, servrar, persondatorer, plattor och mobiler med fokus på applikationer, ”appar”, för dator och mobil.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Psykologprogrammet

Introduktion

Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet har ett fokus mot psykologins roll i en föränderlig värld och mot hur psykologen ska möta de utmaningar som samhället står inför. En betoning på vetenskaplig skolning, kritisk psykologi, professionella färdigheter och ett individ- och kontextanpassat evidensbaserat arbete ska förbereda för arbete både inom och utanför de traditionella arbetsfälten vård, skola och omsorg.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Risk- och krishanteringsprogrammet

Introduktion

En bra risk- och krishantering är viktigt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Utan en sådan beredskap blir konsekvenserna av risker, olyckor och katastrofer betydligt större, inte bara för oss människor utan också för vår miljö. Den här utbildningen handlar om just det – hur vi kan förebygga och hantera det som vi alla vill undvika. Från bränder och olyckor till terrorangrepp och orkaner. Efter utbildningen kan du bland annat jobba med risk-, kris- och säkerhetsfrågor både på statliga myndigheter och privata företag.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Samhällsvetarprogrammet

Introduktion

Samhällsvetare arbetar bland annat med analys och utvärdering av olika samhällsfrågor. Programmet ger dig breda kunskaper om hur samhället organiseras, styrs och påverkar oss som individer och grupp. Utbildningen har en kombination av statsvetenskap och sociologi där ett av dem blir ditt huvudområde. Även studier i juridik ingår. Programmet har genomgående en stark samverkan med regionala aktörer. Det framträder särskilt under programmets femte termin när praktik och teori kombineras.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Sjuksköterskeutbildning

Introduktion

Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Socionomutbildning

Introduktion

Socionomutbildning – för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil är efterfrågad på arbetsmarknaden.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska

Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska

Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska

Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Specialistutbildning, Distriktssköterska

Introduktion

Som specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska väljer du ett självständigt, varierande yrke där du arbetar med hälsofrämjande omvårdnad och folkhälsa i ett mångkulturellt samhälle. Du blir en viktig länk i många individers och familjers dagliga liv. I distriktssköterskans arbete ingår att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Det finns idag en stor efterfrågan på distriktssköterskor inom såväl den privata som den offentliga sektorn.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska

Introduktion

En utbildning för dig som är sjuksköterska och som vill arbeta inom psykiatrisk vård i dess olika verksamhetsformer. Utbildningen ger både yrkesfördjupning och bredd inom specialområdet psykiatrisk vård och omsorg som omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiska störningar.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Turism och destinationsutveckling

Introduktion

Drömmer du om en karriär inom besöksnäringen? Behovet av kompetens inom strategisk planering och hållbar utveckling har aldrig varit viktigare inom en av världens största näringar. Med över 40 års erfarenhet av högre turismutbildning erbjuder programmet inom turism– och destinationsutveckling vid Mittuniversitetet undervisning inom besöksnäringens alla delar. Du undervisas av erfaren och kunnig personal som också är forskare vid ETOUR, European Tourism Research Institute, Sveriges ledande turismforskningscentrum. Efter studierna får du akademisk kompetens som gör dig attraktiv i branschen. En nära kontakt med arbetslivet genom praktik och projektarbeten förbereder dig för din kommande karriär.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Webbutveckling

Introduktion

Webbutveckling är en het bransch som fortsätter att växa. Med Mittuniversitetets utbildning Webbutveckling i bagaget har du på bara två år lagt grunden för en framgångsrik framtid. Utbildningen riktar sig till dig som har ett intresse för datorer och teknik. Efter studierna kan du arbeta med utveckling, administration och drift av moderna webbplatser. Utbildningen fokuserar på teoretiska och praktiska färdigheter och har stor tyngdpunkt på webbutveckling med moderna hjälpmedel och språk. På kort tid förbereds du för att arbeta med webbutveckling i ditt yrke. Utbildningen ges på distans.


Våra samabeten

Absolicon Solar Colector AB

Sidan uppdaterades 2021-07-08