Mittuniversitet i Sundsvall är ett av tre universitet i landet som under 2013 har provat en ny form av näringslivsanknutna kurser för produktutveckling. Detta enligt den finska modellen Demola.

Studenter från olika utbildningar föreslår tillsammans innovativa lösningar på problem som formulerats av företag. Under hösten 2013 utvecklade 23 civilingenjörsstudenter  demonstratorer och prototyper för nya produkter och tjänster.

Följande produktidéer har arbetats fram:

  • Verktyg för visualisering av programrelationer och big data. Baserat på case från Försäkringskassan IT i Sundsvall. Läs mer om projektet
  • Stödsystem för lastoptimering och logistik. Case från Deltaterminal i Söråker
  • Konsulttjänst för lageroptimering. Case från Gerdins Components i Mjällom
  • Kvalitetskontroll av vibrationssensorer. Case från Senseair i Delsbo.

Guldkorn från 2013

  • 100% av studenterna fick högsta ersättningsnivån av företagen
  • Fyra studenter fick exjobb på företagen och 2 studenter fick uppdrag att vidareutveckla produkterna
  • Ytterligare ett företag har frågat om de kan köpa en studentgrupps resultat
  • Positiva utvärderingar från samtliga företag och studenter
  • Tre av företagen tyckte att studenternas löningsförslag var mer innovativa än förväntat