Så här går det till!

  • Företaget bidrar med arbetstid genom att formulera problemställningar, agera beställare, användare och testare.

  • Om företaget vill använda studenternas resultat, design eller programkod, är de berättigade att köpa loss nyttjanderätten av studenterna, inom 3 månader efter projektets slut, i form av en licens till ett pris som avtalats med studenterna vid projektets start.

  • SIMS är satsning från universitetets sida för att öka arbetslivsanknytningen i utbildningarna samt öka samarbetet med det närliggande näringslivet. Detta är en del av det kompetenskontrakt som företag ur näringslivet väljer att delta i.

Under 2013 samarbetade flera av Mittuniversitetets studenter med företag från näringslivet och många spännande idér och produkter stod i fokus. Läs mer om samarbetsprojekt under 2013