Kompetensutveckla din personal

Spara favorit Skriv ut 20 jun juni 2017
Uppdragsutbildning vid Mittuniversitetet inom idrottsfysiologi. 

Behovet av kompetensutveckling ökar och fler företag och organisationer ser över vilka möjligheter som finns på marknaden. Det finns även önskemål om att kunna anpassa områdena för kompetensutveckling så att de passar just den enskilda verksamheten och dess behov.

Ett av Mittuniversitetets sätt att göra kunskap mer lättillgänglig och möta marknadens behov är att samverka med företag och organisationer som vill kompetensutveckla sin personal. Vi sätter samman det vi kan bäst till den typ av utbildning som efterfrågas.

Den här typen av kompetensutveckling skapar vägar för samverkan mellan oss och det lokala och regionala näringslivet. Mötet kring kunskapsfrågor ger oss också möjlighet att fånga upp och starta egna intressanta utvecklingsprojekt.

För att ge alla inom ett företag eller en organisation chansen att bredda sina kunskaper erbjuder vi olika möjligheter. Både gällande innehåll, plats och omfattning.

I menyn till vänster finns mer information om vilka möjligheter vi erbjuder och har ni frågor är ni givetvis välkomna att kontakta oss.

Exempel på aktuella utbildningar 

Värmepumpskurs EUCERT, utbildning för att få EU -certifikat